Verhoging van pensioen

Als de financiële situatie van het fonds het toelaat, kan het bestuur besluiten om de pensioenen te verhogen. Per 1 januari 2019 is het pensioen van actieve deelnemers, die nog pensioen opbouwen, verhoogd met 1,42%. De pensioenen van gepensioneerden en gewezen deelnemers die geen pensioen meer opbouwen, zijn verhoogd met 1,06%.

Verhoging in voorgaande jaren

Datum Percentage ex-deelnemers en
pensioengerechtigden
Percentage deelnemers
1 januari 2018 0,47% 0,79%
1 januari 2017 0,0% 0,0%
1 januari 2016 0,13% 0,57%
1 januari 2015 0,75% 2,25%
1 januari 2014 0,0% 0,0%


Meer weten?

Er is meer informatie beschikbaar over verhoging van pensioen. Die vindt u in deze voorwaardelijkheidsverklaring.