Nieuwe leden

De heer Van Klaveren is vanaf 15 februari ons nieuwe bestuurslid. En de heer Tent is sinds 18 april lid van ons verantwoordingsorgaan.

Op 1 september 2014 was er een vacature namens de pensioengerechtigden ontstaan in het bestuur van Pensioenfonds Avery Dennison. De pensioengerechtigden hebben naar aanleiding van deze vacature een kandidaat bestuurslid voorgedragen. Maar die kandidaat trok zich terug. Daarna is er in 2015 een verkiezingsprocedure gestart.

Op 15 februari 2016 heeft het bestuur de heer J. van Klaveren benoemd als lid namens de pensioengerechtigden in het bestuur van Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. De heer Van Klaveren is al enige tijd betrokken bij het pensioenfonds als lid van ons verantwoordingsorgaan.

De lege plek die de heer Van Klaveren in het verantwoordingsorgaan achterliet, is na een verkiezingsprocedure inmiddels ook opgevuld. Op 18 april 2016 is de heer G. Tent benoemd als lid in het verantwoordingsorgaan.