De Britse bevolking heeft op 23 juni via een referendum te kennen gegeven de Europese Unie te willen verlaten. Deze zogenaamde Brexit zorgt voor onrust op de financiële markten. Ook de beleggingen van de pensioenfondsen worden geraakt. Wat betekent dat voor ons fonds?

Een gevolg van de uitslag van het referendum is dat de aandelenkoersen zijn gedaald. Ook veroorzaakt de Brexit een nog verdere daling van de rente. Beide ontwikkelingen hebben een negatieve invloed op de dekkingsgraad van pensioenfondsen. De dekkingsgraad van ons fonds was op 27 juni naar schatting 1 procent lager dan de dekkingsgraad van 31 mei.

Het pensioenfonds heeft vorig jaar de beleggingsfondsen in de vastrentende portefeuille gewijzigd. Dit pakt nu goed uit. Ook heeft het pensioenfonds profijt gehad van een hoge renteafdekking.

Het bestuur houdt de vinger aan de pols
Het bestuur ziet grote onzekerheid als het gaat om het verdere verloop van het ‘Brexit’-proces. Het is complex om in te schatten hoe de ontwikkelingen zullen verlopen. Het bestuur houdt daarom vooralsnog vast aan het lange termijn strategisch beleggingsbeleid en zal de verdere ontwikkelingen nauwlettend volgen.