Algemene Vergadering 2016

Op 5 september 2016 hield ons fonds een algemene vergadering voor deelnemers en pensioengerechtigden. Wat is daar besproken?

Lees de conceptnotulen.