Netto pensioenuitkering 2017

U betaalt maandelijks een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW). Ook betaalt u loonheffing. Deze bedragen houden we in op uw bruto pensioen. Het bedrag dat overblijft, is uw netto pensioen. Dit krijgt u op uw bankrekening.

Dit wijzigt er in 2017:
  • De bijdrage voor de Zorgverzekeringswet daalt.
  • De grensbedragen van de belastingschijven worden hoger.
  • De loonheffing in de 2e en 3e belastingschijf stijgt.

Meer weten?

Lees 'Wat verandert er in uw netto pensioen in 2017?'