Pensioenen per 1 januari 2017 niet verhoogd

Het bestuur heeft besloten om per 1 januari 2017 geen toeslagen toe te kennen, omdat de financiële middelen dit niet toelaten.

Voor 2017 zou de basis voor het bepalen van de toeslagverlening 2% zijn voor de actieve deelnemers (op basis van de CAO-ontwikkeling bij de werkgever in het voorgaande jaar). De basis voor het bepalen van de toeslagverlening voor de gepensioneerden en gewezen deelnemers zou 0,36% zijn (op basis van de ontwikkeling van het prijsindexcijfer in het voorgaande jaar).

De gemiste toeslagen worden door het bestuur bijgehouden. Ook bekijkt het bestuur in de toekomst of er mogelijkheden zijn om de gemiste toeslagen alsnog toe te kennen.

Kijk bij 'Verhoging van pensioen' voor meer informatie over dit onderwerp.