Algemene Vergadering september 2017

Op 4 september 2017 hield ons fonds een algemene vergadering voor deelnemers en pensioengerechtigden. Wat is daar besproken?

Lees de conceptnotulen.