Netto pensioenuitkering veranderingen 2018

U betaalt maandelijks een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW). Ook betaalt u loonheffing. Deze bedragen houden we in op uw bruto pensioen. Het bedrag dat overblijft, is uw netto pensioen. Dit krijgt u op uw bankrekening.

Dit wijzigt er in 2018:

  • De bijdrage voor de Zorgverzekeringswet stijgt.
  • De grensbedragen van de belastingschijven stijgen. Daardoor betaalt u langer het percentage van de vorige schijf. Dit is gunstig voor u.
  • De loonheffing in de 2e en 3e belastingschijf stijgt. De loonheffing in de 4e schijf daalt. In de 1e schijf verandert de loonheffing niet.

Wilt u meer weten?
Lees dan 'Wat verandert er aan uw netto pensioen in 2018?'