Vertegenwoordiging van deelnemers in VO ongewijzigd

Op dit moment heeft de heer Aelberts de zetel in het verantwoordingsorgaan (VO) namens de deelnemers. De termijn van de heer Aelberts loopt op 31 augustus 2018 af. De heer Aelberts heeft aangegeven zich opnieuw verkiesbaar te stellen.

Het bestuur heeft in juni een oproep aan deelnemers gedaan om zich kandidaat te stellen als lid van het VO namens de deelnemers. Daar zijn geen reacties op gekomen.

Dit betekent dat de heer Aelberts ook na 31 augustus 2018 de zetel in VO namens de deelnemers zal hebben, voor een nieuwe zittingsperiode van 3 jaar.