Vertegenwoordiging van pensioengerechtigden in bestuur ongewijzigd

Op dit moment heeft de heer Van Klaveren de zetel in het bestuur namens de pensioengerechtigden. De termijn van de heer Van Klaveren loopt op 15 februari 2019 af. De heer Van Klaveren heeft aangegeven zich opnieuw verkiesbaar te stellen.

Het bestuur heeft in december 2018 een oproep aan pensioengerechtigden gedaan om zich kandidaat te stellen als lid van het bestuur namens de pensioengerechtigden. Daar zijn geen reacties op gekomen. Dit betekent dat de heer Van Klaveren ook na 15 februari 2019 de zetel in het bestuur namens de pensioengerechtigden zal hebben, voor een nieuwe zittingsperiode van 3 jaar.