Vertegenwoordiging van pensioengerechtigden in VO ongewijzigd

Op dit moment heeft de heer Tent de zetel in het verantwoordingsorgaan (VO) namens de pensioengerechtigden. De termijn van de heer Tent loopt op 18 april 2019 af. De heer Tent heeft aangegeven zich opnieuw verkiesbaar te stellen.

Het bestuur heeft in december 2018 een oproep aan pensioengerechtigden gedaan om zich kandidaat te stellen als lid van het VO namens de pensioengerechtigden. Daar zijn geen reacties op gekomen.

Dit betekent dat de heer Tent ook na 18 april 2019 de zetel in het VO namens de pensioengerechtigden zal hebben, voor een nieuwe zittingsperiode van 3 jaar.