Algemene Vergadering september 2019

Op 9 september 2019 hield ons fonds een algemene vergadering voor deelnemers en pensioengerechtigden. Wat is daar besproken?

Lees de notulen