Wanneer krijg ik AOW en pensioen van het pensioenfonds

De AOW gaat in op de voor u geldende AOW-datum. Gaat u vóór uw AOW-leeftijd met pensioen bij ons, dan krijgt u te maken met een inkomensgat. Onze pensioenregeling biedt de mogelijkheid om het inkomensgat te overbruggen tussen uw pensioendatum bij ons en uw AOW-datum. U kunt er voor kiezen om tot uw AOW-datum een hogere uitkering te ontvangen en daarna levenslang een lagere uitkering.

U kunt uw pensioen bij ons eerder of later laten ingaan
De reguliere pensioenleeftijd bij ons pensioenfonds is 68 jaar. Dat is de pensioenrichtleeftijd waarmee wij rekenen. Maar u kunt dit pensioen eerder laten ingaan. Namelijk maximaal vanaf 55 jaar. Uw pensioen wordt dan wel lager. U krijgt het pensioen langer uitgekeerd en u bouwt ook geen pensioen meer op. Later met pensioen gaan kan ook. U kunt uw pensioen uitstellen tot maximaal 70 jaar. Uw pensioenuitkering wordt dan hoger.

Lees meer hierover bij Bijna met pensioen. Op SVB.nl berekent u uw AOW-datum. Op Mijn pensioen kunt u uitrekenen wat het betekent om eerder met pensioen te gaan.

Pensioen in Nederland
U bouwt op 3 manieren pensioen op:

1. AOW: u krijgt dit van de overheid als u in Nederland woont of werkt.
2. Pensioen bij ons: u bouwt dit op via uw werkgever.
3. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met spaargeld, een lijfrente of banksparen.

Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt AOW op
Dit is een basispensioen van de overheid. Uw AOW-uitkering ontvangt u vanaf de dag dat u uw AOW-leeftijd bereikt. Die leeftijd hangt af van uw geboortedatum. En van de levensverwachting, dus hoe oud Nederlanders gemiddeld worden. Stijgt de levensverwachting? Dan gaat de AOW later in. Naast de AOW bouwt u pensioen op via uw werkgever, met een eigen ingangsleeftijd.

De AOW-leeftijd tot en met 2024
Omdat Nederlanders steeds ouder worden, gaat de AOW-leeftijd omhoog. In 2020 en 2021 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt deze leeftijd in stappen. U leest meer op SVB.nl.