Algemene vergadering 2020 gaat niet door

Begin juli stuurden wij onze actieve deelnemers en gepensioneerden per post een uitnodiging om zich aan te melden voor de jaarlijkse algemene vergadering van 7 september 2020. Zoals de laatste jaren gebruikelijk stuurden we de uitnodiging ook aan onze gewezen deelnemers. Het aantal aanmeldingen dat we hebben ontvangen is erg laag. Het bestuur heeft daarom besloten de algemene vergadering 2020 geen doorgang te laten vinden.

Toelichting resultaten
In de algemene vergadering zou het bestuur een verdere toelichting geven op de resultaten in 2019 en op actuele ontwikkelingen, zoals de financiële gevolgen van de Covid-19-uitbraak. Via de PensioenUpdate 2020 informeerde het bestuur onze actieve deelnemers en gepensioneerden daar al eerder over.

Persoonlijk antwoord op vragen
Anders dan voorheen zou de algemene vergadering dit jaar vanwege Covid-19 plaatsvinden door middel van een online tool. Bij de uitnodiging vroegen wij daarom om zowel voor aanmelding, het stellen van vragen als schriftelijk stemmen een bijgevoegd formulier te gebruiken. Nu de vergadering niet doorgaat heeft het bestuur besloten om de personen die zich hebben aangemeld individueel over het niet doorgaan van de algemene vergadering te berichten. Daarbij krijgen zij van het bestuur antwoord op hun vragen.

Bestuurders beschikbaar voor vragen
Bovendien stellen de voorzitters van zowel het bestuur als de beleggingsadviescommissie zich binnenkort, als alternatief voor de afgelasting, telefonisch 2 middagen beschikbaar om hun eventuele verdere vragen te beantwoorden.

Uitslag schriftelijke uitvraag/stemming
De notulen van de vorige algemene vergadering van 9 september 2019 zijn goedgekeurd en aan het bestuur wordt décharge verleend voor het gevoerde beleid in 2019.

notulen ALV 2019