Herstelplan

Pensioenfondsen moeten een herstelplan indienen als de beleidsdekkingsgraad lager is dan het Vereist Eigen Vermogen. Op 30 juni 2020 was de beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds 114,9% en dat was op dat moment lager dan het Vereist Eigen Vermogen van 115,2%. Ons pensioenfonds moest daarom uiterlijk 30 september 2020 een herstelplan indienen bij de toezichthouder (De Nederlandsche Bank).

In het herstelplan laat het pensioenfonds zien welke maatregelen het treft om binnen 10 jaar weer op het Vereist Eigen Vermogen te komen. Volgens het ingediende herstelplan zal het herstel naar verwachting binnen 1,5 jaar na 30 juni 2020 plaatsvinden door onder meer het verwachte toekomstige rendement op de beleggingen. Het nemen van extra maatregelen is op dit moment niet noodzakelijk.

Volgens de wet zal het pensioenfonds jaarlijks een nieuw herstelplan opstellen en bij de toezichthouder indienen, zolang er een tekort is. Daarbij wordt steeds uitgegaan van de maximale hersteltermijn van 10 jaar.