Algemene Vergadering deelnemers en gepensioneerden

De Algemene Vergadering van deelnemers en gepensioneerden vond op maandag 6 september 2021 plaats.

In de vergadering bespraken wij een aantal onderwerpen zoals het jaarwerk over het boekjaar 2020. Wij gaven een toelichting op de ontwikkelingen van de financiële positie. Verder gingen we in op de vooruitzichten voor 2022.

Lees de agenda 2021 (pdf)
Lees de notulen 2021 (pdf)
Lees de presentatie 2021 (pdf)