Pensioen 123

Welkom bij Pensioenfonds Avery Dennison!

U leest in dit Pensioen 1-2-3 wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling

Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Elk pensioenfonds heeft namelijk zijn eigen regeling. In Pensioen 1-2-3 staan geen bedragen of persoonlijke informatie. Die vindt u:
- op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
- op mijnpensioenoverzicht.nl. U leest daar ook hoeveel AOW en pensioen u in totaal heeft.

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen
Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u bij Beleggingsbeleid.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen: u kiest zelf hoeveel u wilt weten
Laag 1 : uw pensioenregeling in 5 minuten.
Laag 2: meer informatie over alle onderwerpen.
Laag 3: álle regels en het beleid van ons pensioenfonds.

U leest nu laag 1. Klik op een plaatje voor laag 2 en laag 3. Leest u de informatie liever op papier? Vraag dit dan aan via contact.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Uw pensioen bij ons start als u 68 jaar bent. Maar u kunt uw pensioen ook eerder of later laten ingaan.

Overlijdt u? Dan krijgt uw partner partnerpensioen. En uw kinderen krijgen wezenpensioen.

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan blijft u toch pensioen opbouwen. U betaalt daarvoor dan geen premie meer. Of minder premie.

Wilt u precies weten wat de regels zijn? Lees dan ons pensioenreglement in laag 3. Krijgt u het reglement liever op papier? U vraagt dit makkelijk en snel aan via contact. U kunt ook uw werkgever vragen om meer uitleg over uw pensioen.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?


Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons pensioenfonds.

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op 3 manieren pensioen op:

A. AOW: u krijgt dit van de overheid als u in Nederland woont of werkt. U leest meer op SVB.nl.
B. Pensioen bij ons: u bouwt dit op via uw werkgever. Daarover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met spaargeld, een lijfrente of banksparen.

U bouwt elk jaar een stukje van uw pensioen op. Uw totale pensioen is de optelsom van al die stukjes. Dit heet een middelloonregeling. U krijgt dit pensioen elke maand vanaf uw pensioendatum en zolang u leeft.

U bouwt elk jaar pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto salaris. U bouwt over € 16.680,- geen pensioen op. Dit is het bedrag vanaf 1 juli 2023. Wij houden namelijk rekening met de AOW die u later van de overheid krijgt. Over het bruto salaris dat overblijft, bouwt u 1,875% pensioen op. Maar maximaal tot een salaris van € 137.800,- per jaar vanaf 1 januari 2024.

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. De totale premie is 33% van uw pensioengrondslag. U betaalt daarvan 11% (1/3). Uw werkgever betaalt 22% (2/3). Op uw loonstrook ziet u hoeveel u zelf betaalt.

Welke keuzes heeft u zelf?

U heeft een nieuwe baan. U kunt het pensioen dat u eerder opbouwde meenemen naar ons pensioenfonds.

Wilt u onze pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Dat doet u met de pensioenvergelijker in laag 3.

Wilt u ál uw keuzes zien? Bijvoorbeeld de keuzes die u heeft als u met pensioen gaat? Klik op het plaatje voor laag 2 met meer informatie.

Hoe zeker is uw pensioen?

Uw pensioen is niet zeker. Misschien kan uw pensioen niet meegroeien met de prijzen. U loopt namelijk risico met uw pensioen. Bijvoorbeeld:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft dan meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

In laag 2 leest u meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad. Als die slecht zijn, kan uw pensioen lager worden.

Wij proberen uw pensioen elk jaar te laten meegroeien met de lonen bij uw werkgever. Of met de ontwikkeling van de prijzen als die hoger is. Dit heet toeslagverlening. Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is.

De laatste 5 jaar veranderden wij de pensioenen zo
Per 1 januari 2024 is het pensioen over 2023 van actieve deelnemers, die nog pensioen opbouwen, verhoogd met 1,92%. De pensioenen van gepensioneerden en gewezen deelnemers die geen pensioen meer opbouwen zijn niet verhoogd. De stijging van de lonen was 3,0% en de prijzen zijn gedaald met 1,98%.

 Datum  Voor ex-deelnemers en
pensioengerechtigden
 Voor deelnemers
 1 januari 2023 11,83% 11,83%
 1 januari 2022  3,28% en 0,67% inhaaltoeslag  3,28% en 0,67% inhaaltoeslag
 1 januari 2021  0,48%  1,31%
 1 januari 2020  0,90%  1,70%
 1 januari 2019  1,06%  1,42%
 1 januari 2018  0,47%  0,79%

Meer weten?
Er is meer informatie beschikbaar over verhoging van pensioen. Die vindt u in deze voorwaardelijkheidsverklaring (pdf).

Als er een tekort is
Als we een tekort hebben, moeten we misschien maatregelen nemen. De maatregelen staan dan in ons herstelplan.
Bijvoorbeeld:

  • Uw pensioen groeit niet (volledig) mee met de prijzen.
  • Uw pensioen gaat omlaag. Dit gebeurt alleen als het niet anders kan.

In laag 2 leest u meer over de financiële situatie, de beleidsdekkingsgraad en de mogelijke gevolgen daarvan voor uw pensioen.

Welke kosten maken wij?

Ons pensioenfonds maakt deze kosten om uw pensioen te regelen:

  • kosten voor de organisatie en administratie.
  • kosten om het pensioengeld te beheren en beleggen.

Wanneer moet u in actie komen?

Als u van baan verandert. U kunt het pensioen dat u opbouwde meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds.

Als u arbeidsongeschikt wordt. Of als er iets verandert.

Als u gaat trouwen of samenwonen. Of als u geregistreerd partners wordt.

Als u gaat scheiden of niet meer samenwoont. Of als uw geregistreerd partnerschap stopt.

Als u verhuist naar of in het buitenland.

Als u werkloos wordt.

Als u meer of minder gaat werken.

Als u met onbetaald verlof gaat.

Kijk 1 keer per jaar op mijnpensioenoverzicht.nl. Daarop staat uw AOW en al het pensioen dat u via het werk opbouwde. U ziet ook wat u netto krijgt.

Als u een eigen keuze wilt maken voor uw pensioen. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf?.

Als u vragen heeft over wat u zelf moet doen. Of over de keuzes die u heeft voor uw pensioen. Kijk op deze website. Of neem contact met ons op.

Meer weten over...

…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 2 of laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op de website.
…uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.