Pensioen 123

Welkom bij Pensioenfonds Avery Dennison!

U leest in dit Pensioen 1-2-3 wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling

Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Elk pensioenfonds heeft namelijk zijn eigen regeling. In Pensioen 1-2-3 staan geen bedragen of persoonlijke informatie. Die vindt u:
- op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
- op mijnpensioenoverzicht.nl. U leest daar ook hoeveel AOW en pensioen u in totaal heeft.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen: u kiest zelf hoeveel u wilt weten
Laag 1 : uw pensioenregeling in 5 minuten.
Laag 2: meer informatie over alle onderwerpen.
Laag 3: álle regels en het beleid van ons pensioenfonds.

U leest nu laag 1. Klik op een plaatje voor laag 2 en laag 3. Leest u de informatie liever op papier? Vraag dit dan aan bij Contact.

Welcome to Avery Dennison Pension Fund

Would you rather read the information about your pension scheme in English? Read the short version at layer 1. You'll find the complete version at layer 2.

Layer 1 Pensioen 1-2-3

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Uw pensioen bij ons start als u 68 jaar bent. Maar u kunt uw pensioen ook eerder of later laten ingaan.

Overlijdt u? Dan krijgt uw partner partnerpensioen. En uw kinderen krijgen wezenpensioen.

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan blijft u toch pensioen opbouwen. U betaalt daarvoor dan geen premie meer. Of minder premie.

Wilt u precies weten wat de regels zijn? Lees dan ons pensioenreglement in laag 3. Krijgt u het reglement liever op papier? U vraagt dit makkelijk en snel aan bij Contact. U kunt ook uw werkgever vragen om meer uitleg over uw pensioen.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons pensioenfonds.

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op 3 manieren pensioen op:

  1. AOW: u krijgt dit van de overheid als u in Nederland woont of werkt. U leest meer op svb.nl.
  2. Pensioen bij ons: u bouwt dit op via uw werkgever. Daarover gaat dit Pensioen 1-2-3.
  3. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met spaargeld, een lijfrente of banksparen.

U bouwt elk jaar een stukje van uw pensioen op. Uw totale pensioen is de optelsom van al die stukjes. Dit heet een middelloonregeling. U krijgt dit pensioen elke maand vanaf uw pensioendatum en zolang u leeft.

U bouwt elk jaar pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto salaris. U bouwt over € 13.897,- geen pensioen op. Dit is het bedrag vanaf 1 juli 2019. Wij houden namelijk rekening met de AOW die u later van de overheid krijgt. Over het bruto salaris dat overblijft, bouwt u 1,875% pensioen op. Maar maximaal tot een salaris van € 107.593,- in 2019.

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. In 2019 is uw premie 31,5% van uw pensioengrondslag. U betaalt daarvan 10,5%. Uw werkgever betaalt 21%. Op uw loonstrook ziet u hoeveel u zelf betaalt.

Welke keuzes heeft u zelf?

U heeft een nieuwe baan. U kunt het pensioen dat u eerder opbouwde meenemen naar ons pensioenfonds.

Wilt u onze pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Dat doet u met de pensioenvergelijker in laag 3.

U kunt uw pensioen ruilen. U ruilt een deel van uw eigen pensioen bijvoorbeeld voor extra pensioen voor uw partner. Of u ruilt het partnerpensioen of een gedeelte hiervan juist om. Zo heeft u meer pensioen voor uzelf. U maakt die keuze als u met pensioen gaat.

Wilt u eerder met pensioen gaan dan op uw 68e? Dit kan al vanaf uw 55e. En uiterlijk op uw 70e. Bespreek dit eerst met uw werkgever. U vraagt dit bij ons aan 6 maanden voordat u met pensioen wilt gaan.

Wilt u straks eerst een hoger pensioen? En daarna een lager pensioen? Die keuze kunt u maken als u met pensioen gaat.

Wilt u ál uw keuzes zien? Bijvoorbeeld de keuzes die u heeft als u met pensioen gaat? Klik op het plaatje voor laag 2 met meer informatie.

Hoe zeker is uw pensioen?

Uw pensioen is niet zeker. Misschien kan uw pensioen niet meegroeien met de prijzen. U loopt namelijk risico met uw pensioen. Bijvoorbeeld:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft dan meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

In laag 2 leest u meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad. Als die slecht zijn, kan uw pensioen lager worden.

Wij proberen uw pensioen elk jaar te laten meegroeien met de lonen bij uw werkgever. Of met de ontwikkeling van de prijzen als die hoger is. Dit heet toeslagverlening. Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is.

Per 1 januari 2019 ging het pensioen voor deelnemers met 1,42% omhoog. De afgelopen 5 jaar verhoogden wij dit pensioen zo:

De afgelopen 5 zijn de pensioenen zo aangepast:

 
verhoging pensioenen
actieve deelnemers
verhoging pensioenen
gewezen deelnemers
en pensioengerechtigden
stijging van de lonen
stijging van de prijzen*
2018
0,47%
0,79%
2,25%
1,34%
2017
0,00%
0,00%
2,00%
0,36%
2016
0,57%
0,13%
2,00%
0,41%
2015
2,25%
0,75%
0,75%
0,75%
2014
0,00%
0,00%
2,51%
0,90%

Hebben we een tekort? Dan moeten we misschien maatregelen nemen.

Bijvoorbeeld:

  • Uw groeit niet mee met de lonen en prijzen.
  • Uw premie gaat omhoog.

De afgelopen jaren groeide uw pensioen niet helemaal mee met de prijzen. Andere maatregelen waren niet nodig.

Welke kosten maken wij?

Ons pensioenfonds maakt deze kosten om uw pensioen te regelen:

  • kosten voor de organisatie en administratie.
  • kosten om het pensioengeld te beheren en beleggen.

Wanneer moet u in actie komen?

Als u van baan verandert. U kunt het pensioen dat u opbouwde meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds.

Als u arbeidsongeschikt wordt. Of als er iets verandert.

Als u gaat trouwen of samenwonen. Of als u geregistreerd partners wordt.

Als u gaat scheiden of niet meer samenwoont. Of als uw geregistreerd partnerschap stopt.

Als u verhuist naar of in het buitenland.

Als u werkloos wordt.

Als u meer of minder gaat werken.

Als u met onbetaald verlof gaat.

Kijk 1 keer per jaar op mijnpensioenoverzicht.nl. Daarop staat uw AOW en al het pensioen dat u via het werk opbouwde. U ziet ook wat u netto krijgt.

Meer weten over...

…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 2 of laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op de website.
…uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.