Code pensioenfondsen

Het bestuur van het pensioenfonds streeft als eindverantwoordelijk uitvoerder van de door de werkgever en werknemers overeengekomen pensioenregeling naar een optimale kwaliteit, zorgvuldigheid en openheid met betrekking tot die uitvoering.

Het bestuur onderschrijft dan ook de Code Pensioenfondsen 2018 die de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben opgesteld en zal deze code naleven. In het Jaarverslag staat hoe het pensioenfonds invulling geeft aan deze Code Pensioenfondsen.