Veelgestelde vragen

In onderstaande lijst vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op.

Pensioenoverzicht

U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht van ons. Als u niet meer deelneemt aan onze pensioenregeling, vindt u ieder jaar uw pensioenoverzicht bij Mijn pensioen. Eens in de 5 jaar sturen wij u een overzicht van uw pensioen bij dit pensioenfonds.

Als u een bevestiging van het pensioenfonds heeft ontvangen over de pensioenverevening, dan vindt u het verevende ouderdomspensioen voor uw ex-partner niet terug op uw pensioenoverzicht. Het verevende ouderdomspensioen voor uw ex-partner wordt niet op het pensioenoverzicht vermeld.

Ja. Het pensioen dat u door waardeoverdracht erbij heeft gekregen, staat niet apart vermeld op uw pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt in uw pensioenoverzicht als u van ons een bevestiging heeft gekregen. Heeft u nog geen bevestiging gekregen? Dan is uw verzoek voor waardeoverdracht nog niet verwerkt in onze administratie. Heeft uw waardeoverdracht een overdrachtsdatum na 1 januari van dit jaar? Dan is de waardeoverdracht niet verwerkt in uw UPO van dit jaar.

Aan de slag

U ontvangt elk jaar een pensioenoverzicht van uw pensioenfonds in Mijn pensioen. Bekijk dit overzicht goed, het gaat immers om uw inkomen voor later. Daarnaast ontvangt u binnen 3 maanden nadat u bent gaan deelnemen aan de pensioenregeling, uitgebreide informatie over uw pensioenregeling. Als u meer informatie wilt hebben dan kunt u contact opnemen met het pensioenfonds.

Nee, uw werkgever meldt u aan bij het pensioenfonds. Uw partner wordt ook automatisch aan het pensioenfonds doorgegeven als u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft én in Nederland woont. Daarna is voor uw partner een partnerpensioen verzekerd. Maar als u in het buitenland woont, of ongehuwd samenwoont (met een samenlevingscontract), moet u uw partner aanmelden bij het pensioenfonds. U leest hier meer over bij Samenwonen of Trouwen of geregistreerd partnerschap. Meldt u uw partner niet aan in die gevallen? Dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen.

Als u ergens in dienst treedt dan is het belangrijk dat u weet hoeveel pensioen u opbouwt. En of dat later genoeg is voor u. U kunt ook bekijken of het verstandig is om uw pensioen van uw vorige werkgever mee te nemen naar uw nieuwe werkgever. Dit noemen we waardeoverdracht.

Andere baan

Overweegt u om uw pensioen mee te nemen? Vraag dan een opgave aan bij uw huidige pensioenfonds via het formulier Waardeoverdracht. U krijgt deze opgave binnen enkele maanden. Op basis van de opgave besluit u of u uw pensioen meeneemt. Het is verstandig om samen met een financieel adviseur uw besluit te nemen of u akkoord gaat met de waardeoverdracht.

U ontvangt dan niet van meerdere pensioenuitvoerders pensioen. In sommige gevallen is pensioen meenemen aantrekkelijk. In andere gevallen is het juist onverstandig om uw pensioen mee te nemen. Vraag hiervoor advies bij een financieel adviseur.

Eenmaal opgebouwd pensioen is en blijft van u. U kunt uw pensioen laten staan bij ons pensioenfonds of meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u niet meer deelneemt aan onze pensioenregeling, stellen we deze overzichten elk jaar beschikbaar op Mijn pensioen. Als u uw opgebouwde pensioen wilt meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder kunt u een verzoek tot waardeoverdracht indienen bij uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Arbeidsongeschiktheid

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) geeft dit aan het pensioenfonds door. Het is verstandig als u dat ook zelf doet. Wordt u meer of minder arbeidsongeschikt? Meld dit dan altijd bij ons. Stuur ons ook een kopie van uw nieuwe UWV-beschikking.

Echtscheiding

Volgens de wet heeft uw ex-partner recht op uitbetaling van de helft van uw opgebouwde ouderdomspensioen als u met elkaar getrouwd was, of bij partnerregistratie. U kunt hier samen andere afspraken over maken bij de scheiding. Lees hierover meer bij Scheiden. Uw partner heeft altijd recht op het (bijzonder) partnerpensioen. Ook als u samenwoonde. Lees meer bij Einde samenwonen.

U en uw ex-partner vragen allebei de verdeling van uw tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen aan bij de pensioenuitvoerders. Lees hierover meer bij Scheiden. Vergeet niet: uw partner heeft altijd recht op het (bijzonder) partnerpensioen. Ook als u samenwoonde. Lees meer bij Einde samenwonen.

Kinderen

Nee, wij ontvangen automatisch bericht van uw gemeente. Behalve als u in het buitenland woont, dan ontvangen wij geen bericht van de gemeente. Meld dan zelf uw kinderen aan bij het pensioenfonds.

Overlijden

Het partnerpensioen wordt levenslang uitgekeerd aan uw partner.

Alles over het wezenpensioen leest u op deze website bij Kinderen.

Ja, u kunt uw partnerpensioen op uw pensioendatum geheel of gedeeltelijk uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Uw partner moet het hier mee eens zijn en het aanvraagformulier mede ondertekenen.

Via de gemeente worden wij geïnformeerd over uw overlijden als u op het moment van uw overlijden in Nederland woonde. Na uw overlijden schrijven wij uw kinderen automatisch aan. Wij vragen dan enkele gegevens op zodat wij het wezenpensioen kunnen uitkeren.

Via de gemeente worden wij geïnformeerd over uw overlijden (indien u in Nederland woont). Na uw overlijden schrijven wij uw partner automatisch aan. Wij vragen dan enkele gegevens op zodat wij het partnerpensioen kunnen uitkeren. Voorwaarde is wel dat uw partner bij ons pensioenfonds bekend is. Woont u in het buitenland of woont u samen (en u heeft een samenlevingscontract) en is uw partner niet bij ons aangemeld dan ontvangt uw partner geen partnerpensioen.

Pensioen ontvangen

Dat is afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt tussen Nederland en het land waarin u gaat wonen. In sommige gevallen betaalt u geen belasting over uw pensioen. U kunt dit navragen bij de Sociale Verzekeringsbank: SVB.nl

Over het algemeen houdt de Sociale Verzekeringsbank rekening met de heffingskorting (op uw AOW). Als u dat niet wilt dan kan het pensioenfonds de heffingskorting toepassen. U moet dat dan zelf aangeven bij het pensioenfonds.

Pensioen opbouwen

Nee, in de basis pensioenregeling kunt u niet meer pensioen opbouwen. Er is wettelijk bepaald hoeveel pensioen u mag opbouwen. U kunt eventueel wel meer pensioen opbouwen in een individuele verzekering. Een financieel adviseur kan u hier meer over vertellen.

Nee, u bent verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling van uw werkgever.

Omdat u ook al een AOW van de overheid ontvangt. Daarom is het niet nodig dat u over uw gehele salaris pensioen opbouwt. Het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt, wordt de franchise genoemd.

Pensioen van de overheid

De hoogte van het AOW-pensioen is afhankelijk van uw gezinssituatie. Alleenstaanden ontvangen meer AOW dan samenwonenden. Wilt u het exacte bedrag voor dit jaar weten? Kijk dan voor de AOW-bedragen op SVB.nl.

Uw partner kan recht hebben op een Anw-uitkering. Er zijn voorwaarden waar uw partner aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een Anw-uitkering. Het is mogelijk dat uw partner geen recht heeft op een Anw-uitkering of niet de volledige Anw-uitkering ontvangt. Meer informatie over de Anw-uitkering vindt u op SVB.nl.

De AOW-leeftijd in stappen omhoog. Dat hangt af van de gemiddelde levensverwachting. In 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 7 maanden. Kijk hier voor meer informatie over AOW op de website van de Sociale Verzekeringsbank: SVB.nl

Pensioen vanuit uw werk

Ja, als u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft én in Nederland woont, bent u automatisch verzekerd. Als u in het buitenland woont, of ongehuwd samenwoont (met een samenlevingscontract), moet u uw partner aanmelden bij het pensioenfonds. U leest hier meer over bij Samenwonen of Trouwen of geregistreerd partnerschap. Meldt u uw partner niet aan in die gevallen? Dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen.

Nee, u bent verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling van uw werkgever.

Nee, uw werkgever meldt u aan bij het pensioenfonds. Uw partner wordt ook automatisch aan het pensioenfonds doorgegeven als u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft én in Nederland woont. Daarna is voor uw partner een partnerpensioen verzekerd. Maar als u in het buitenland woont, of ongehuwd samenwoont (met een samenlevingscontract), moet u uw partner aanmelden bij het pensioenfonds. U leest hier meer over bij Samenwonen of Trouwen of geregistreerd partnerschap. Meldt u uw partner niet aan in die gevallen? Dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen.

Trouwen en of samenwonen

Nee, als u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft én in Nederland woont, wordt uw partner automatisch bij ons aangemeld. Daarna is voor uw partner een partnerpensioen verzekerd. Maar als u in het buitenland woont, of ongehuwd samenwoont (met een samenlevingscontract), moet u uw partner aanmelden bij het pensioenfonds. U leest hier meer over bij Samenwonen of Trouwen of geregistreerd partnerschap. Meldt u uw partner niet aan in die gevallen? Dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen.

Verhoging van pensioen

Omdat uw pensioen anders niet mee groeit met de prijzen. Daardoor verliest het pensioen dat u uitgekeerd krijgt aan koopkracht en zou u in de toekomst minder kunnen kopen dan nu.

Dan is uw pensioen in dat jaar niet verhoogd. Als u meerdere jaren geen verhoging krijgt dan tast dat mogelijk uw koopkracht aan.

Het bestuur van het pensioenfonds bepaalt jaarlijks of uw pensioen verhoogd wordt. Dit besluit is onder meer afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds.

Nieuw adres

Als u verhuist binnen Nederland ontvangt het pensioenfonds uw nieuwe adresgegevens automatisch via uw gemeente. Voor overige wijzigingen in uw contactgegevens, bijvoorbeeld uw e-mailadres, kijk bij Nieuw adres.

Werkloosheid

Nee, dat is niet mogelijk. Er zijn andere mogelijkheden om een ontslagvergoeding te gebruiken voor uw oude dag. Vraag een financieel adviseur om meer informatie hierover.

Zelf sparen

Bij het pensioenfonds is er geen mogelijkheid om bij te sparen.