Pensioen 123

Hoe zeker is uw pensioen?

Uw pensioen is niet zeker. Misschien kan uw pensioen niet meegroeien met de prijzen. U loopt namelijk risico met uw pensioen. Bijvoorbeeld:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft dan meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

In laag 2 leest u meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad. Als die slecht zijn, kan uw pensioen lager worden.

Wij proberen uw pensioen elk jaar te laten meegroeien met de lonen bij uw werkgever. Of met de ontwikkeling van de prijzen als die hoger is. Dit heet toeslagverlening. Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is.

De laatste 5 jaar veranderden wij de pensioenen zo
Per 1 januari 2024 is het pensioen over 2023 van actieve deelnemers, die nog pensioen opbouwen, verhoogd met 1,92%. De pensioenen van gepensioneerden en gewezen deelnemers die geen pensioen meer opbouwen zijn niet verhoogd. De stijging van de lonen was 3,0% en de prijzen zijn gedaald met 1,98%.

 Datum  Voor ex-deelnemers en
pensioengerechtigden
 Voor deelnemers
 1 januari 2023 11,83% 11,83%
 1 januari 2022  3,28% en 0,67% inhaaltoeslag  3,28% en 0,67% inhaaltoeslag
 1 januari 2021  0,48%  1,31%
 1 januari 2020  0,90%  1,70%
 1 januari 2019  1,06%  1,42%
 1 januari 2018  0,47%  0,79%

Meer weten?
Er is meer informatie beschikbaar over verhoging van pensioen. Die vindt u in deze voorwaardelijkheidsverklaring (pdf).

Als er een tekort is
Als we een tekort hebben, moeten we misschien maatregelen nemen. De maatregelen staan dan in ons herstelplan.
Bijvoorbeeld:

  • Uw pensioen groeit niet (volledig) mee met de prijzen.
  • Uw pensioen gaat omlaag. Dit gebeurt alleen als het niet anders kan.

In laag 2 leest u meer over de financiƫle situatie, de beleidsdekkingsgraad en de mogelijke gevolgen daarvan voor uw pensioen.