Waarvoor kunt u bij het fonds terecht?

Een belangrijke taak van het pensioenfonds is het informeren van werkgever, werknemers, oud-werknemers en pensioengerechtigden over de regeling, de pensioenopbouw en actuele ontwikkelingen op het gebied van pensioen. Dat gebeurt via:

  • het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
  • jaarverslagen
  • statuten en reglementen
  • jaarlijkse PensioenUpdate
  • deze website (waaronder Pensioen 1-2-3)

Het Uniform Pensioenoverzicht stuurt het pensioenfonds ieder jaar aan werknemers. Voor oud-werknemers stelt het pensioenfonds het Uniform Pensioenoverzicht ieder jaar beschikbaar op Mijn pensioen, bij Mijn archief. Pensioengerechtigden ontvangen ieder jaar een Pensioenopgave voor gepensioneerden. Jaarverslagen, statuten en reglementen, PensioenUpdates en brochures vindt u bij Downloads.