Waarvoor kunt u bij het fonds terecht?

Een belangrijke taak van het pensioenfonds is het informeren van werkgever, werknemers, oud-werknemers en pensioengerechtigden over de regeling, de pensioenopbouw en actuele ontwikkelingen op het gebied van pensioen. Dat gebeurt via:

  • het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
  • jaarverslagen
  • statuten en reglementen
  • jaarlijkse PensioenUpdate
  • deze website (waaronder Pensioen 123)

Het Uniform Pensioenoverzicht stuurt het pensioenfonds ieder jaar aan werknemers en iedere 5 jaar aan oud-werknemers. Pensioengerechtigden ontvangen ieder jaar een Pensioenopgave voor gepensioneerden. Jaarverslagen, statuten en reglementen, PensioenUpdates en brochures vindt u bij de downloads.