Gedragscode

Het pensioenfonds wil de belangen van iedereen die bij het pensioenfonds is aangesloten zo integer mogelijk behartigen. Het pensioenfonds heeft daarom een gedragscode (pdf) opgesteld.

In de gedragscode staan richtlijnen voor ethisch gedrag die de bestuursleden moeten naleven wanneer zij namens het pensioenfonds handelen. Jaarlijks controleert de compliance officer of de bestuursleden en andere verbonden personen van het pensioenfonds de gedragscode naleven. De compliance officer vervult een onafhankelijke rol binnen het pensioenfonds.