Wanneer moet u in actie komen?

waardeoverdracht

Als u van baan verandert

U heeft een baan bij Avery Dennison. Daarom bouwt u pensioen op in onze pensioenregeling.

U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar ons fonds
Bouwde u al pensioen op in een vorige baan? Dan kunt u dit pensioen meenemen naar ons pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht. U vraagt dit bij ons aan. Bij Waardeoverdracht leest u wat u hiervoor moet doen. Pas als u het eens bent met onze opgave, regelen wij de overdracht.

U heeft een klein pensioen
De kosten voor de administratie zijn namelijk hoger dan € 2,-. Is uw pensioen lager dan € 592,51 (2024) per jaar? Dan mag uw oude pensioenfonds of verzekeraar (‘pensioenuitvoerder’) uw pensioen automatisch naar ons overdragen. Bekijk daarvoor het laatste pensioenoverzicht dat u van hen kreeg. Daarop staat of u zelf iets moet doen om uw pensioen mee te nemen. Is uw pensioen € 2,- of lager per jaar? Dan vervalt dit pensioen.

Als u later een andere baan krijgt
Gaat u uit dienst? Dan gaat u ook pensioen opbouwen in een andere pensioenregeling. U kunt uw opgebouwde pensioen bij ons pensioenfonds meenemen. U vraagt dit zelf aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Uw pensioen staat bij elkaar als u kiest voor waardeoverdracht
Kiest u voor waardeoverdracht? Dan heeft u al uw pensioen bij elkaar. U krijgt uw pensioen later van 1 pensioenuitvoerder. Kiest u niet voor waardeoverdracht? Dan blijft uw opgebouwde pensioen staan bij uw oude pensioenuitvoerder. U betaalt daar geen premie meer. U bouwt er ook geen pensioen meer op. U krijgt dat deel van uw pensioen straks van uw oude pensioenuitvoerder.

Bedenk goed of waardeoverdracht voor u verstandig is
Als u uw nieuwe pensioenuitvoerder om waardeoverdracht vraagt, krijgt u eerst een opgave. Daarin staan uw oude en nieuwe pensioenbedragen. Kijkt u niet alleen naar de bedragen. Vergelijk óók uw oude en nieuwe pensioenregeling. Dat doet u met dit Pensioen 1-2-3:

  • Wat krijgt u wel en niet? Bijvoorbeeld pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt.
  • Wat is de financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenuitvoerder? Is de kans op verlaging van uw pensioen bij uw nieuwe pensioenuitvoerder de komende jaren kleiner? Dan kan waardeoverdracht gunstig zijn. Andersom kan natuurlijk ook.

U beslist dan pas of u uw pensioen meeneemt. Zo kunt u een goede keuze maken. Komt u er niet uit? Overleg dan met een financieel adviseur.

De pensioenvergelijker helpt u daarbij ook. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf?.

Als het financieel niet goed gaat, kunnen we uw aanvraag voor waardeoverdracht niet direct regelen
De financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenuitvoerder moet wel goed zijn. De beleidsdekkingsgraad moet minstens 100% zijn. Dit is wettelijk geregeld. Zo voorkomt de overheid dat u risico loopt.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen:

  • het geld dat een fonds in kas heeft, en
  • het geld dat het fonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen.

Is de dekkingsgraad 100%? Dan is er precies genoeg geld voor alle pensioenen. Is dit niet zo? Dan kunt u uw waardeoverdracht wel aanvragen. Maar uw pensioen blijft bij uw oude fonds tot de financiële situatie van beide fondsen weer goed is. Daarna krijgt u een opgave. U beslist dan pas of u uw pensioen echt meeneemt.

Elk fonds meet de dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Daarvan nemen we het gemiddelde. Dit heet de beleidsdekkingsgraad. We meten die elke maand. U leest meer over onze financiële situatie bij nieuws.

Als u een baan krijgt in het buitenland
Krijgt u een nieuwe baan in het buitenland? Dan kunt u uw pensioen soms ook meenemen. Dit hangt af van de regels in dat land en de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Wilt u meer weten? U kunt ons een e-mail sturen of bellen. Of vraag uw werkgever om meer informatie.

arbeidsongeschiktheidspensioen

Als u arbeidsongeschikt wordt. Of als er iets verandert

Als u ziek wordt, betaalt uw werkgever uw salaris door. U blijft dus ook pensioen opbouwen. Bent u langer dan 2 jaar ziek? Dan bent u arbeidsongeschikt. Kijk bij Wat krijgt u in onze pensioenregeling? onder Arbeidsongeschiktheid voor meer informatie.

Stuur ons de informatie van het UWV
Wordt u arbeidsongeschikt? Of wordt u méér of minder arbeidsongeschikt? Geef dit altijd aan ons door. Stuur ons een kopie van de brief van het UWV waarin die beslissing staat. Wij kunnen uw pensioen dan snel voor u regelen. U krijgt daarover dan een brief. We houden u ook op de hoogte als er iets verandert in uw arbeidsongeschiktheid.

U krijgt misschien een uitkering van de overheid als u arbeidsongeschikt bent. Kijk daarvoor op UWV.nl.

Bedenk goed hoe uw pensioen er uitziet als u arbeidsongeschikt wordt
U vindt alle regels over uw pensioen in ons pensioenreglement in laag 3. Misschien kunt u zelf maatregelen nemen. Bijvoorbeeld via een verzekering. Zo heeft u meer inkomen als u arbeidsongeschikt wordt. Of door extra pensioen op te bouwen voor later. Overleg met uw financieel adviseur of u iets extra’s moet regelen.

samenwonen_trouwen

Als u gaat trouwen of samenwonen. Of als u geregistreerd partners wordt

Gaat u trouwen? Of wordt u geregistreerd partner? Dan krijgt uw partner partnerpensioen als u overlijdt.

Kijk de bedragen en voorwaarden van het partnerpensioen goed na
Bijvoorbeeld op uw Uniform Pensioenoverzicht. Kijk voor uw totale pensioen en AOW op mijnpensioenoverzicht.nl.

Meld uw partner aan als u in het buitenland woont
Woont u in Nederland? Dan hoeft u uw partner niet bij ons aan te melden. Uw gemeente geeft dit aan ons door. Woont u in het buitenland? Meld uw partner dan wel bij ons aan.

Meld uw partner ook aan als u samenwoont
Woont u samen? Dan krijgt uw partner niet vanzelf een recht op partnerpensioen als u overlijdt. Er zijn namelijk voorwaarden. Zo moet u bijvoorbeeld een samenlevingscontract hebben én uw partner bij ons hebben aangemeld. Dat doet u via Mijn pensioen.

U leest meer bij Wat krijgt u in onze pensioenregeling?. Kijk bij Partnerpensioen.

Bedenk of u extra maatregelen moet nemen
Is het pensioen voor uw partner niet goed genoeg geregeld? Zorg dan dat u zelf extra maatregelen neemt. Bijvoorbeeld via een verzekering.

scheiden

Als u gaat scheiden of niet meer samenwoont. Of uw geregistreerd partnerschap stopt

Als u uit elkaar gaat, moet u samen financiële afspraken maken. Uw scheiding heeft ook gevolgen voor uw pensioen bij ons.

Uw ex-partner heeft recht op ouderdomspensioen
Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt samen wel andere afspraken maken. U legt die vast in een overeenkomst bij uw huwelijk of scheiding.

Geef uw afspraken aan ons door
U of uw ex-partner laat ons binnen 2 jaar weten dat u bent gescheiden. En welke afspraken u maakte. Kijk bij Scheiden hoe u dit doet. Horen wij niet binnen 2 jaar van u? En maakte u afspraken over de verdeling van uw ouderdomspensioen? Dan kunnen wij het pensioen voor uw ex-partner helaas niet meer direct aan hem of haar betalen. U moet de verdeling van uw pensioen dan onderling regelen.

Woont u in het buitenland? Meld uw ex-partner dan bij ons af
Wij krijgen dit namelijk niet automatisch door. Woont u in Nederland? Dan horen wij van uw gemeente dat u uit elkaar bent.

Woonde u samen? Dan hoeft u niets te doen
Uw ex-partner heeft geen recht op ouderdomspensioen als u samenwoonde. U kunt samen wel andere afspraken maken. U verdeelt uw pensioen dan buiten ons pensioenfonds om.

Uw ex-partner heeft recht op partnerpensioen
Uw ex-partner heeft recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot uw scheiding. Of tot uw geregistreerd partnerschap stopte. U hoeft hiervoor niets te doen. Wij regelen de verdeling voor u. We trekken het pensioen voor uw ex-partner af van het pensioen voor een nieuwe partner. Woonde u samen? En had u een samenlevingsovereenkomst? Dan heeft uw ex-partner recht op partnerpensioen als u hem of haar bij ons aanmeldde. Meld uw samenwonende ex-partner bij ons af. We trekken het pensioen voor uw ex-partner af van het pensioen voor een nieuwe partner.

Geef uw afspraken in deze situaties aan ons door

  • Wilt u niet dat uw ex-partner pensioen krijgt? Maak dan goede afspraken in een scheidingsovereenkomst. Daarin staat dat uw ex-partner afstand doet van het partnerpensioen. Geef die afspraken wel aan ons door.
  • Heeft u samengewoond? Laat ons dan altijd weten wat uw afspraken zijn. Wij krijgen dit niet automatisch door van uw gemeente.

U leest meer op onze website
Bijvoorbeeld hoe u uw afspraken aan ons doorgeeft. Kijk bij Scheiden of Einde samenwonen.

verhuizen

Als u verhuist naar of in het buitenland

Verhuist u binnen Nederland? Dan horen wij dit van uw gemeente. Verhuist u naar het buitenland? Of naar een ander adres in het buitenland? Laat ons dan weten wat uw nieuwe adres is. Zo kunnen we u op de hoogte houden van uw pensioen.

Wilt u weten wat een verhuizing naar het buitenland betekent voor uw pensioen? U kunt ons daarvoor een e-mail sturen of bellen.

Uw AOW van de overheid kan ook veranderen. Uw AOW hangt namelijk af van het aantal jaren dat u in Nederland werkt of woont. Bel de Sociale Verzekeringsbank voor meer informatie. Of kijk op SVB.nl.

werkloos

Als u werkloos wordt

Wordt u werkloos? Dan heeft dit gevolgen voor uw pensioenopbouw.

U bouwt geen pensioen meer op
Bedenk ook goed dat het pensioen voor uw partner en kinderen lager wordt. We gaan voor hun pensioen namelijk uit van het ouderdomspensioen dat u tot dan opbouwde.

Het pensioen dat u opbouwde blijft voor u staan
U krijgt dit pensioen op uw pensioendatum.

U hoeft het ons niet te laten weten als u werkloos wordt
Uw werkgever geeft dit aan ons door. Misschien gaat u later weer pensioen opbouwen bij een nieuwe werkgever.

U krijgt een overzicht van uw pensioen als u uit dienst gaat
Daarna vindt u ieder jaar uw pensioenoverzicht bij Mijn pensioen. Eens in de 5 jaar krijgt u van ons een overzicht van uw pensioen bij dit pensioenfonds.

meerminderwerken

Als u meer of minder gaat werken

Gaat u meer of minder werken? Dan verandert uw salaris. De premie voor uw pensioen verandert dan ook. Hoeveel u betaalt voor uw pensioen, hangt namelijk af van uw salaris.

U gaat minder werken
Als u minder gaat werken, krijgt u waarschijnlijk minder salaris. U bouwt daardoor minder pensioen op voor uzelf. En uw partner en kinderen krijgen minder pensioen als u overlijdt. U betaalt ook minder premie.

Werkt u nu 100%? En wilt u 80% gaan werken? Dan bouwt u tot uw pensionering dus ook nog maar voor 80% pensioen op. U krijgt daardoor later minder pensioen dan als u 100% blijft werken.

U gaat meer werken
Als u meer gaat werken, krijgt u waarschijnlijk meer salaris. U bouwt daardoor meer pensioen op voor uzelf. En uw partner en kinderen krijgen meer pensioen als u overlijdt. U betaalt ook meer premie.

Werkt u nu 50%? En wilt u 80% gaan werken? Dan bouwt u tot uw pensionering ook over 80% salaris pensioen op. U krijgt daardoor later meer pensioen dan als u 50% blijft werken.

Bedenk goed wat deze keuze betekent voor uw pensioen
Wilt u precies weten wat meer of minder werken betekent voor uw pensioen? U kunt ons daarvoor een e-mail sturen of bellen.

Misschien kunt u zelf maatregelen nemen als u minder gaat werken. Bijvoorbeeld door extra pensioen op te bouwen voor later. Overleg met uw financieel adviseur of u iets extra’s moet regelen.

verlof

Als u met onbetaald verlof gaat

Gaat u met onbetaald verlof? Dan blijft u in dienst bij uw werkgever. U blijft ook deelnemer aan onze pensioenregeling.

Overleg met uw werkgever wat hij regelde voor uw pensioen
De opbouw van uw pensioen stopt waarschijnlijk zolang u met onbetaald verlof bent. Dit hangt af van de afspraken bij uw werkgever. Bijvoorbeeld over verlof voor studie of sabbatical. Uw HR-afdeling kan u vertellen wat voor u geldt.

U blijft bij ons verzekerd voor partner- en wezenpensioen
Zo krijgen uw partner en kinderen een pensioen als u overlijdt tijdens uw verlof. Dit geldt maximaal 18 maanden. U leest meer over de voorwaarden in ons pensioenreglement. Kijk in laag 3.

Bekijk of u zelf pensioen kunt blijven opbouwen
Kunt u geen pensioen opbouwen via uw werkgever tijdens uw verlof? Bedenk dan of u zelf iets kunt regelen om uw pensioen op peil te houden.

U hoeft ons niet te informeren als u verlof opneemt
Wij horen dit van uw werkgever. Wilt u weten wat uw onbetaald verlof betekent voor uw pensioen? U kunt ons daarvoor een e-mail sturen of bellen.

mijnpensioenoverzicht

Kijk 1 keer per jaar op mijnpensioenoverzicht.nl

Kijk 1 keer per jaar op mijnpensioenoverzicht.nl. U leest precies hoeveel AOW u straks krijgt. En hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij de verschillende pensioenuitvoerders. U ziet ook wat u netto krijgt.

Uw pensioen bij ons pensioenfonds vindt op uw Uniform Pensioenoverzicht. U krijgt dit overzicht elk jaar van ons. Werkt u niet meer bij Avery Dennison? Dan is dit elke 5 jaar.

keuze

Als u een eigen keuze wilt maken voor uw pensioen

U heeft verschillende keuzes voor uw pensioen. U kunt bijvoorbeeld uw oude pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf? voor al uw keuzes.

Dit zijn de keuzes in onze pensioenregeling:

  • U kiest voor extra pensioen voor uw partner.
  • U kiest voor extra pensioen voor uzelf.
  • U gaat eerder met pensioen of u laat het pensioen later ingaan
  • U kiest voor een hoger pensioen in de 1e periode. U krijgt dan daarna een lager pensioen.

Kijk voor meer informatie bij Welke keuzes heeft u zelf?.

Maakt u een keuze op uw pensioendatum? Dan kunt u die maar 1 keer doorgeven. U kunt dit daarna niet meer veranderen. Zorg dus dat u alle informatie heeft voordat u een keuze maakt.

vragen

Als u vragen heeft

Als u vragen heeft over wat u zelf moet doen. Of over de keuzes die u heeft voor uw pensioen. Kijk op deze website. Of neem contact met ons op.