Welke keuzes heeft u zelf?

waardeoverdracht

Uw pensioen meenemen

U heeft een baan bij Avery Dennison. Daarom bouwt u pensioen op in onze pensioenregeling.

U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar ons fonds
Bouwde u al pensioen op in een vorige baan? Dan kunt u dit pensioen meenemen naar ons. Dit heet waardeoverdracht. U kunt dit bij ons aanvragen. Bij Waardeoverdracht leest u wat u hiervoor moet doen. Bent u het eens met onze opgave? Dan regelen wij de overdracht.

Als u een klein pensioen heeft
Is uw pensioen lager dan € 592,51 (2024) per jaar? Dan mag uw oude pensioenfonds of verzekeraar (‘pensioenuitvoerder’) uw pensioen automatisch naar ons overdragen. Bekijk daarvoor het laatste pensioenoverzicht dat u van hen kreeg. Daarop staat of u zelf iets moet doen om uw pensioen mee te nemen. Is uw pensioen € 2,- of lager per jaar? Dan vervalt dit pensioen. De kosten voor de administratie zijn namelijk hoger dan € 2,-.

Als u later een andere baan krijgt
Gaat u uit dienst? Dan gaat u ook pensioen opbouwen in een andere pensioenregeling. U kunt uw opgebouwde pensioen bij ons pensioenfonds meenemen. U vraagt dit zelf aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Uw pensioen staat bij elkaar als u kiest voor waardeoverdracht
Kiest u voor waardeoverdracht? Dan heeft u al uw pensioen bij elkaar. U krijgt uw pensioen later van 1 pensioenuitvoerder. Kiest u niet voor waardeoverdracht? Dan blijft uw opgebouwde pensioen staan bij uw oude pensioenuitvoerder. U betaalt daar geen premie meer. U bouwt er ook geen pensioen meer op. U krijgt dat deel van uw pensioen straks van uw oude pensioenuitvoerder.

Kiest u niet voor waardeoverdracht?
Dan blijft uw opgebouwde pensioen staan bij uw oude pensioenfonds. U betaalt daar geen premie meer. U bouwt er ook geen pensioen meer op. U krijgt dat deel van uw pensioen straks van uw oude fonds.

Bedenk goed of waardeoverdracht voor u verstandig is
Waardeoverdracht is makkelijk. Zo houdt u uw pensioen bij elkaar. Maar het kan ook nadelen hebben. Kijk daarom eerst goed naar de oude en nieuwe situatie. Biedt uw nieuwe werkgever een beter pensioen voor uw nabestaanden? Of is de kans op verlaging bij uw nieuwe pensioenuitvoerder kleiner? Dan kan waardeoverdracht gunstig zijn. Andersom kan natuurlijk ook.

Deze informatie helpt u bij uw keuze

 • Het Pensioen 1-2-3 van uw oude en nieuwe pensioenuitvoerder
  U ziet wat u wel en niet krijgt bij elke pensioenuitvoerder. En of uw pensioen de komende jaren kan stijgen.
 • De pensioenvergelijker
  Met de pensioenvergelijker kunt u de belangrijkste onderdelen van uw regelingen vergelijken. Zo ziet u direct wat de verschillen zijn. U vindt de pensioenvergelijker bij Welke keuzes heeft u zelf?.

Weet u niet zeker wat verstandig is? Overleg dan met uw financieel adviseur.

Als het financieel niet goed gaat, kunnen we uw aanvraag voor waardeoverdracht niet direct regelen
De financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenuitvoerder moet wel goed zijn. De dekkingsgraad moet minstens 100% zijn. Dit is wettelijk geregeld. Zo voorkomt de overheid dat u risico loopt.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen:

 • het geld dat een fonds in kas heeft, en
 • het geld dat het fonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen.

Is de dekkingsgraad 100%? Dan zijn die 2 gelijk. Er is dan precies genoeg geld voor alle pensioenen. Is dit niet zo? Dan kunt u uw waardeoverdracht wel aanvragen. Maar uw pensioen blijft bij uw oude fonds tot de financiële situatie van beide fondsen weer goed is. Daarna krijgt u een opgave. U beslist dan pas of u uw pensioen echt meeneemt.

Elk fonds meet de dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Daarvan nemen we het gemiddelde. Dit heet de beleidsdekkingsgraad. We meten die elke maand. U leest meer over onze financiële situatie bij nieuws.

Als u een baan krijgt in het buitenland
Krijgt u een nieuwe baan in het buitenland? Dan kunt u uw pensioen soms ook meenemen. Dit hangt af van de regels in dat land en de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Wilt u meer weten? U kunt ons een e-mail sturen of bellen.

pensioenvergelijker

Uw pensioen vergelijken

Wilt u onze pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Bijvoorbeeld omdat u solliciteert bij een werkgever met een eigen pensioenregeling? Of omdat u nadenkt over waardeoverdracht als u een nieuwe baan heeft? Bekijk dan de pensioenvergelijker in laag 3. Zo kunt u de belangrijkste onderdelen van uw regelingen vergelijken. U ziet direct wat de verschillen zijn.

ruilen

Onderling ruilen van uw pensioen

U bouwt bij ons 2 soorten pensioen op:

 • ouderdomspensioen: dit is pensioen voor uzelf.
 • partner- en wezenpensioen: dit is pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt.

U kunt het partnerpensioen of een deel van het partnerpensioen ruilen voor extra ouderdomspensioen voor uzelf. Of andersom. U ruilt een deel van uw eigen pensioen dan om voor extra pensioen voor uw partner.

Dit zijn de afspraken

 • De bedragen op uw Uniform Pensioenoverzicht veranderen. Uw eigen pensioen wordt lager. Het pensioen voor uw partner wordt hoger.
 • U kiest zelf hoeveel pensioen u ruilt.
 • Het pensioen voor uw partner mag niet hoger worden dan ongeveer 70% van uw eigen ouderdomspensioen.
 • U kiest dit als u uit dienst gaat. Of als u met pensioen gaat.
 • Maakt u uw keuze als u uit dienst gaat? Dan kunt u uw keuze weer veranderen als u met pensioen gaat.
 • Maakt u uw keuze als u met pensioen gaat? Dan is dit definitief. U kunt uw keuze daarna niet meer veranderen.
 • Het pensioen voor uw kinderen verandert niet als u pensioen ruilt.

Meer weten?

 • U leest meer bij Bijna met pensioen en in ons pensioenreglement in laag 3.
 • Uw pensioenbedragen staan op het Uniform Pensioenoverzicht dat u elk jaar van ons krijgt.
 • Wilt u weten hoeveel pensioen uw partner krijgt als u pensioen ruilt? U kunt ons daarvoor een e-mail sturen of bellen.
vervroegen_uitstellen

Eerder of later met pensioen gaan

Uw pensioen gaat bij ons standaard in op uw 68e. Maar u kunt uw pensioen ook op een ander moment laten ingaan. Bijvoorbeeld als uw AOW ingaat.

U gaat eerder met pensioen
Misschien wilt u eerder stoppen met werken. Uw pensioen kan dan ook eerder ingaan. U kunt uw pensioen laten ingaan vanaf uw 55e. U krijgt dan wel minder pensioen. Wij moeten uw pensioen namelijk langer uitbetalen. U bouwt ook minder lang pensioen op.

Als u eerder dan 10 jaar voor uw AOW-datum met pensioen wilt
Wilt u eerder dan 10 jaar voor uw AOW-leeftijd met pensioen? Dan mag u geen inkomsten uit werk meer hebben. U stopt dus helemaal met werken, ook in de toekomst. Dit zijn regels van de Belastingdienst.

Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. Waarschijnlijk krijgt u ook niet direct AOW. Dit is pensioen van de overheid. U leest uw AOW-leeftijd op SVB.nl.

U kunt kiezen voor een hoger pensioen tot uw AOW
Laat u uw pensioen ingaan vóórdat u AOW van de overheid krijgt? Dan heeft u straks waarschijnlijk minder inkomen. Dit heet een AOW-gat. Bij ons kunt u kiezen voor een hoger pensioen tot uw AOW-datum. Ná uw AOW-datum krijgt u dan levenslang een wat lager pensioen. U maakt dan de keuze om eerder met pensioen te gaan in combinatie met een hoog-laag pensioen.

U gaat later met pensioen
U kunt uw pensioendatum ook uitstellen als u nog werkt bij Avery Dennison of een andere werkgever. Uw pensioen gaat dan later in. U kunt uw pensioen uiterlijk vanaf uw 70e laten ingaan. U krijgt dan méér pensioen per maand. Wij hoeven uw pensioen namelijk minder lang uit te betalen. Stopt u met werken? Dan gaat uw pensioen direct in.

U regelt het zo

 • Bespreek uw wensen eerst met uw werkgever. U maakt samen afspraken over wat u wilt.
 • Wilt u eerder met pensioen? Vraag dit dan 6 maanden daarvoor bij ons aan.
 • Wilt u later met pensioen? Dan hoeft u nu niets te doen. U krijgt 6 maanden voor uw 68e bericht van ons. U leest dan ook hoe u uw pensioen aanvraagt en uw keuzes aan ons doorgeeft.

U vindt alle afspraken in ons pensioenreglement in laag 3. Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt als u eerder of later met pensioen gaat? U kunt ons daarvoor een e-mail sturen of bellen.

hoog_laag_laag_hoog

Eerst een hoger pensioen krijgen

Als u met pensioen gaat, krijgt u een vast bedrag aan pensioen zolang u leeft. Maar misschien wilt u eerst liever een hoger ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld omdat u nog geen AOW krijgt. U krijgt dan daarna een lager ouderdomspensioen zolang u leeft.

Dit zijn de afspraken

 • De 1e periode mag tot uw AOW-leeftijd, of 5 of 10 jaar.
 • Uw lagere pensioen mag niet lager zijn dan 75% van uw hogere pensioen.
 • Uw pensioen in de 1e en 2e periode is anders dan de bedragen op uw Uniform Pensioenoverzicht.

Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt bij deze keuze? U kunt ons daarvoor een e-mail sturen of bellen. U leest álle regels in ons pensioenreglement in laag 3.

U kunt uw keuze maar 1 keer doorgeven
Kiest u voor een hoog-laag pensioen? Of juist niet? Dan is dit definitief. U kunt uw keuze daarna niet meer veranderen.