Hoe zeker is uw pensioen?

risico

U loopt risico met uw pensioen

U heeft uw hele leven met uw pensioen te maken. In uw werkende leven bouwt u pensioen op. Daarna krijgt u pensioen. Dit is in totaal misschien wel een periode van 80 jaar, waarin veel kan veranderen. Ook zijn er meer risico’s. Daardoor kan onze financiële situatie veranderen, en dus ook uw pensioen.

Mensen worden gemiddeld steeds ouder
Ons pensioenfonds probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen veranderen. Dit ging niet altijd goed. Bijvoorbeeld omdat mensen gemiddeld steeds ouder worden. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen. Die levensverwachting steeg de afgelopen jaren sneller dan we dachten. We moeten dus nog meer geld in kas hebben dan we eerst berekenden.

De rente kan uw pensioen veranderen
Pensioenfondsen moeten inschatten hoeveel geld ze nodig hebben om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen. Is de rente laag? Dan moeten we meer geld in kas hebben voor de betaling van al die pensioenen.

De beleggingen kunnen tegenvallen
U betaalt premie voor uw pensioen. Wij beleggen dat geld. Zo wordt uw pensioen over langere tijd meer waard. Maar beleggen is ook een risico. Daarom kiezen we voor verschillende soorten van beleggingen. Zo lopen we minder risico.

In ons beleid letten we goed op de risico’s
Er zijn meer risico’s. Ons pensioenfonds doet er veel aan om uw pensioen daartegen te beschermen. U leest meer over ons risicomanagement in onze jaarverslagen in laag 3.

We meten onze financiële situatie met de ‘beleidsdekkingsgraad’
Een besluit over uw premie en de verhoging van uw pensioen hangt af van onze financiële situatie. Hiervoor kijken we elke maand naar onze dekkingsgraad. We meten de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Dit heet de beleidsdekkingsgraad. Die dekkingsgraad mag dus niet te laag zijn. Is hij lager dan 100%? Dan mogen wij ook niet meewerken aan de waardeoverdracht van uw pensioen.

U leest meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad bij nieuws.

indexatie

Wij proberen uw pensioen welvaartsvast te houden

Geld wordt elk jaar meestal minder waard. U kunt met hetzelfde geld in 2022 minder kopen dan in 2021. Dit heet inflatie. Ons pensioenfonds probeert uw pensioen daarom elk jaar op 1 januari te verhogen. Dit heet toeslagverlening. Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. Ons bestuur beslist elk jaar of u een toeslag krijgt. Onze beleidsdekkingsgraad moet daarvoor minstens 110% zijn.

Als u bij Avery Dennison werkt
We streven naar een toeslag op de pensioenen van actieve deelnemers die gelijk is aan het hoogste van:

  • de ontwikkeling van de cao-lonen bij de werkgever, en
  • de ontwikkeling van het afgeleide Consumentenprijsindexcijfer.

We kijken naar de stijging van de lonen en prijzen over de maanden oktober tot oktober in het jaar ervoor. Voor de stijging van de prijzen gaan we uit van de voorlopige cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert.

Als u niet meer bij Avery Dennison werkt
We streven naar een toeslag op de pensioenen van gewezen deelnemers en pensioengerechtigden die gelijk is aan de ontwikkeling van de afgeleide Consumentenprijsindex. We kijken naar de prijzen over de maanden oktober tot oktober in het jaar daarvoor en de voorlopige cijfers die het CBS publiceert.

De laatste 10 jaar verhoogden we uw pensioen zo
Per 1 januari 2024 is het pensioen over 2023 van actieve deelnemers, die nog pensioen opbouwen, verhoogd met 1,92%. De pensioenen van gepensioneerden 
en gewezen deelnemers die geen pensioen meer opbouwen zijn niet verhoogd. De stijging van de lonen was 3,0% en de prijzen zijn gedaald met 1,98%.

 
 Datum  Voor ex-deelnemers en
pensioengerechtigden
 Voor deelnemers
 1 januari 2023 11,83% 11,83%
 1 januari 2022  3,28% en 0,67% inhaaltoeslag  3,28% en 0,67% inhaaltoeslag
 1 januari 2021  0,48%  1,31%
 1 januari 2020  0,90%  1,70%
 1 januari 2019  1,06%  1,42%
 1 januari 2018  0,47%  0,79%
 1 januari 2017  0,00%  0,00%
 1 januari 2016  0,13%  0,57%
 1 januari 2015  2,25%  0,75%
 1 januari 2014  0,00%  0,00%

Onze financiële situatie was de afgelopen tijd niet goed genoeg om uw pensioen elk jaar te verhogen. Het is niet zeker of we uw pensioen in de toekomst elk jaar kunnen verhogen. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen niet verlaagd. We verwachten dat we dit de komende jaren ook niet hoeven te doen. Meer hierover vindt u in deze voorwaardelijkheidsverklaring (pdf).

Lees ook deze informatie

tekort

Dit doen we als er een tekort is

Ons pensioenfonds doet er veel aan om financieel gezond te zijn. Toch kan er een tekort zijn. We hebben dan te weinig geld om alle pensioenen in de toekomst te betalen. We moeten dan soms maatregelen nemen. Ons pensioenfonds weegt zorgvuldig af wat de beste oplossing is. Bijvoorbeeld:

  • Uw pensioen groeit niet mee met de lonen en prijzen.
  • Uw premie gaat omhoog.

Ons bestuur kan ook andere maatregelen nemen. Tot nu toe was dit niet nodig. De afgelopen jaren groeide uw pensioen niet helemaal mee met de lonen en prijzen. Natuurlijk houden we u op de hoogte als er iets verandert in uw pensioen.

Lees ook deze informatie

  • U vindt alle regels in ons pensioenreglement in laag 3.
  • Voor het laatste nieuws over onze financiële situatie kijkt u bij nieuws op de website.

U leest ook wat geldt als u niet meer bij ons werkt. Of met pensioen gaat.