Klachten & geschillen

Wij zijn u graag zo goed mogelijk van dienst en doen ons uiterste best de administratie en de uitkeringen zo goed mogelijk te regelen. Toch kan er weleens iets misgaan. We willen graag dat u uw klacht meldt. Dat helpt ons om onze dienstverlening te verbeteren. U leest hierover meer in onze klachten- en geschillenregeling.

Ombudsman Pensioenen
In de Code pensioenfondsen is sinds 1 maart 2016 de Ombudsman Pensioenen opgenomen. Het pensioenfonds heeft de Ombudsman Pensioenen erkent. Het is dus mogelijk om uw klacht of geschil, nadat u de klachten- of geschillenprocedure bij het pensioenfonds heeft doorlopen, bij de Ombudsman Pensioenen voor te leggen. De Ombudsman Pensioenen behandelt klachten en geschillen over de uitvoering van het pensioenreglement van een pensioenuitvoerder.