Hoe bouwt u pensioen op?

driepijlers

Drie pijlers

A.  Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. U bouwt dit zelf in ongeveer 50 jaar op als u in Nederland woont of werkt. De AOW van de overheid gaat nu in vanaf 66 jaar en 7 maanden. Maar die leeftijd gaat in stappen omhoog. Als de levensverwachting verder blijft stijgen, gaat ook de AOW-leeftijd omhoog. U leest hierover meer op SVB.nl. U vindt er ook de bedragen en meer informatie over de AOW.

Let op
Woonde of werkte u niet altijd in Nederland? Dan krijgt u waarschijnlijk minder AOW.

B. Pensioen dat u via uw werk opbouwt
U bouwt pensioen op bij uw werkgever. Elk jaar bouwt u een deel van uw pensioen op. U krijgt 1 keer per jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Daarop staat:

  • het ouderdomspensioen dat u nu heeft opgebouwd.
  • het pensioen dat uw partner krijgt als u overlijdt.
  • het pensioen dat uw kinderen krijgen als u overlijdt.

Kijk ook op mijnpensioenoverzicht.nl. Daarop staat een overzicht van uw AOW en al uw pensioen dat u via het werk opbouwde. U vindt er ook de nettobedragen.

C. Pensioen dat u zelf regelt
U kunt uw AOW en pensioen zelf aanvullen. Bijvoorbeeld met spaargeld of banksparen. Of met een verzekering, zoals een lijfrente. Of u dit nodig vindt, hangt af van uw eigen situatie en wensen. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes.

middelloon

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling

Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van uw bruto salaris in dat jaar. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. Wij houden namelijk rekening met de AOW die u straks van de overheid krijgt. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet franchise. Het salaris dat overblijft, is uw pensioengrondslag. Hierover bouwt u pensioen op. Maar maximaal tot een salaris van € 114.866,- bruto per jaar in 2022.

Uw totale pensioen is de optelsom van al die jaren. Dit heet een middelloonregeling. We tellen daar uw verhogingen bij op. Die krijgt u elk jaar als dit financieel kan. Dit heet toeslagverlening. U krijgt uw pensioen straks elke maand. En zolang u leeft.

opbouw

Uw opbouwpercentage is 1,875%

Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van uw bruto salaris in dat jaar. Van dat salaris halen we eerst de franchise af. U krijgt later namelijk ook AOW van de overheid. Daar houden wij rekening mee bij de opbouw van uw pensioen. Het salaris dat overblijft, is uw pensioengrondslag. Daarover bouwt u 1,875% aan ouderdomspensioen op. Dit is het opbouwpercentage in 2021. Werkt u parttime? Dan is uw pensioengrondslag lager dan als u 100% werkt. U bouwt dus minder pensioen op. U betaalt ook minder premie.

Er is ook een maximum
Is uw salaris per 1 januari 2022 hoger dan € 114.866,- bruto per jaar? Dan bouwt u over dit hogere salaris geen pensioen op. U betaalt ook geen premie meer.

Een voorbeeld
Uw salaris is € 24.632,- bruto per jaar. De franchise is € 14.632,- (vanaf 1 juli 2021). U bouwt dus over € 10.000,- pensioen op. Over die pensioengrondslag bouwt u 1,875% ouderdomspensioen op. Dit is € 187,50 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u straks krijgt is een optelsom van alle jaren dat u werkt. We tellen daar uw verhogingen bij op. Die krijgt u elk jaar als dit financieel kan. Dit heet toeslagverlening.

pensioenpremie

U en uw werkgever betalen samen voor uw pensioen

U en uw werkgever betalen elke maand pensioenpremie. De totale premie is 38,46% van uw pensioengrondslag. U betaalt daarvan 12,82% (1/3). Uw werkgever betaalt 25,64% (2/3). De premie is de prijs van uw pensioen. Uw werkgever betaalt de premie aan ons. Hij houdt uw deel van de premie in op uw bruto salaris. U leest op uw loonstrook hoeveel uzelf betaalt.

Uw pensioengrondslag is …
… uw bruto salaris min de franchise. Over het 1e deel van uw salaris bouwt u geen pensioen op. U krijgt later namelijk ook AOW van de overheid. Op 1 juli 2021 is de franchise € 14.632,-. Werkt u parttime? Dan is uw pensioengrondslag lager. U bouwt dus ook minder pensioen op.