Hoe bouwt u pensioen op?

driepijlers

Drie pijlers

A.  Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. U bouwt dit zelf in ongeveer 50 jaar op als u in Nederland woont of werkt. De AOW van de overheid gaat in vanaf 67 jaar (2024). Maar die leeftijd gaat in stappen omhoog. Als de levensverwachting verder blijft stijgen, gaat ook de AOW-leeftijd omhoog. U leest hierover meer op SVB.nl. U vindt er ook de bedragen en meer informatie over de AOW.

Let op
Woonde of werkte u niet altijd in Nederland? Dan krijgt u waarschijnlijk minder AOW.

B. Pensioen dat u via uw werk opbouwt
U bouwt pensioen op bij uw werkgever. Elk jaar bouwt u een deel van uw pensioen op. U krijgt 1 keer per jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Daarop staat:

  • het ouderdomspensioen dat u nu heeft opgebouwd.
  • het pensioen dat uw partner krijgt als u overlijdt.
  • het pensioen dat uw kinderen krijgen als u overlijdt.

Kijk ook op mijnpensioenoverzicht.nl. Daarop staat een overzicht van uw AOW en al uw pensioen dat u via het werk opbouwde. U vindt er ook de nettobedragen.

C. Pensioen dat u zelf regelt
U kunt uw AOW en pensioen zelf aanvullen. Bijvoorbeeld met spaargeld of banksparen. Of met een verzekering, zoals een lijfrente. Of u dit nodig vindt, hangt af van uw eigen situatie en wensen. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes.

middelloon

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling

Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van uw bruto salaris in dat jaar. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. Wij houden namelijk rekening met de AOW die u straks van de overheid krijgt. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet franchise. Het salaris dat overblijft, is uw pensioengrondslag. Hierover bouwt u pensioen op. Maar maximaal tot een salaris van € 137.800,- per jaar (vanaf 1 januari 2024).

Uw totale pensioen is de optelsom van al die jaren. Dit heet een middelloonregeling. We tellen daar uw verhogingen bij op. Die krijgt u elk jaar als dit financieel kan. Dit heet toeslagverlening. U krijgt uw pensioen straks elke maand. En zolang u leeft.

opbouw

Uw opbouwpercentage is 1,875%

Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van uw bruto salaris in dat jaar. Van dat salaris halen we eerst de franchise af. U krijgt later namelijk ook AOW van de overheid. Daar houden wij rekening mee bij de opbouw van uw pensioen. Het salaris dat overblijft, is uw pensioengrondslag. Daarover bouwt u 1,875% aan ouderdomspensioen op. Dit is het opbouwpercentage in 2022. Werkt u parttime? Dan is uw pensioengrondslag lager dan als u 100% werkt. U bouwt dus minder pensioen op. U betaalt ook minder premie.

Er is ook een maximum
Is uw salaris hoger dan € 137.800,- per jaar (vanaf 1 januari 2024)? Dan bouwt u over dit hogere salaris geen pensioen op. U betaalt ook geen premie meer.

Een voorbeeld
Uw salaris is € 26.680,- bruto per jaar. De franchise is € 16.680,- (vanaf 1 juli 2023). U bouwt dus over € 10.000,- pensioen op. Over die pensioengrondslag bouwt u 1,875% ouderdomspensioen op. Dit is € 187,50 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u straks krijgt is een optelsom van alle jaren dat u werkt. We tellen daar uw verhogingen bij op. Die krijgt u elk jaar als dit financieel kan. Dit heet toeslagverlening.

pensioenpremie

U en uw werkgever betalen samen voor uw pensioen

U en uw werkgever betalen elke maand pensioenpremie. De totale premie is 33% van uw pensioengrondslag. U betaalt daarvan 11% (1/3). Uw werkgever betaalt 22% (2/3). De premie is de prijs van uw pensioen. Uw werkgever betaalt de premie aan ons. Hij houdt uw deel van de premie in op uw bruto salaris. U leest op uw loonstrook hoeveel uzelf betaalt.

Uw pensioengrondslag is …
… uw bruto salaris min de franchise. Over het 1e deel van uw salaris bouwt u geen pensioen op. U krijgt later namelijk ook AOW van de overheid. De franchise € 14.997,- (vanaf 1 juli 2022). Werkt u parttime? Dan is uw pensioengrondslag lager. U bouwt dus ook minder pensioen op.