Welke kosten maken wij?

kosten

Ons pensioenfonds maakt kosten om uw pensioen uit te voeren:

  • Kosten voor de organisatie en administratie
    Bijvoorbeeld voor de betaling van uw pensioen en ontvangst van uw premies. Of voor goede informatie aan u. Zo verzorgen we dit Pensioen 1-2-3, uw Uniform Pensioenoverzicht en een website.
  • Kosten om de pensioengelden te beheren en te beleggen
    Wij betalen de partijen die de pensioengelden voor ons beleggen. Ook maken we transactiekosten. Zo betalen wij kosten als we aandelen of obligaties kopen of verkopen.

U leest meer over onze kosten in het jaarverslag in laag 3.