Verhoging van pensioenen

Wij proberen uw pensioen elk jaar te laten meegroeien met de lonen bij uw werkgever. Of met de ontwikkeling van de prijzen als die hoger is. Dit heet toeslagverlening. Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is.

De laatste 10 jaar verhoogden we uw pensioen zo
Per 1 januari 2024 is het pensioen over 2023 van actieve deelnemers, die nog pensioen opbouwen, verhoogd met 1,92%. De pensioenen van gepensioneerden en gewezen deelnemers die geen pensioen meer opbouwen zijn niet verhoogd. De stijging van de lonen was 3,0% en de ontwikkeling van de prijzen was 1,98% negatief.

 Datum  Voor ex-deelnemers en
pensioengerechtigden
 Voor deelnemers
 1 januari 2023 11,83% 11,83%
 1 januari 2022  3,28% en 0,67% inhaaltoeslag  3,28% en 0,67% inhaaltoeslag
 1 januari 2021  0,48%  1,31%
 1 januari 2020  0,90%  1,70%
 1 januari 2019  1,06%  1,42%
 1 januari 2018  0,47%  0,79%
 1 januari 2017  0,00%  0,00%
 1 januari 2016  0,13%  0,57%
 1 januari 2015  2,25%  0,75%
 1 januari 2014  0,00%  0,00%
 1 januari 2013  0,00%  0,00%

Meer hierover vindt u in deze voorwaardelijkheidsverklaring (pdf).