Verhoging van pensioenen

Wij proberen uw pensioen elk jaar te laten meegroeien met de lonen bij uw werkgever. Of met de ontwikkeling van de prijzen als die hoger is. Dit heet toeslagverlening. Dit kan alleen als onze financiƫle situatie goed genoeg is.

De laatste 5 jaar veranderden wij de pensioenen zo
Per 1 januari 2022 is het pensioen over 2021 van actieve deelnemers, die nog pensioen opbouwen, verhoogd met 3,28% en een inhaaltoeslag van 0,67%. De pensioenen van gepensioneerden en gewezen deelnemers die geen pensioen meer opbouwen zijn ook verhoogd met 3,28% en een inhaaltoeslag van 0,67%. De stijging van de lonen was 2,25% en de stijging van de prijzen was 3,28%.

 Datum  Voor ex-deelnemers en
pensioengerechtigden
 Voor deelnemers
 1 januari 2021  0,48%  1,31%
 1 januari 2020  0,90%  1,70%
 1 januari 2019  1,06%  1,42%
 1 januari 2018  0,47%  0,79%
 1 januari 2017  0,00%  0,00%

Meer weten?
Er is meer informatie beschikbaar over verhoging van pensioen. Die vindt u in deze voorwaardelijkheidsverklaring (pdf).