Verhoging van pensioenen

Als de financiële situatie van het fonds het toelaat, kan het bestuur besluiten om de pensioenen te verhogen. Per 1 januari 2021 is het pensioen van actieve deelnemers, die nog pensioen opbouwen, verhoogd met 1,31%. De pensioenen van gepensioneerden en gewezen deelnemers die geen pensioen meer opbouwen, zijn verhoogd met 0,48%. De stijging van de lonen was 3% en de stijging van de prijzen was 1,12%.

Verhoging in eerdere jaren

 Datum Voor ex-deelnemers en
pensioengerechtigden
 Voor deelnemers
 1 januari 2020  0,90%  1,70%
 1 januari 2019  1,06%  1,42%
 1 januari 2018  0,47%  0,79%
 1 januari 2017  0,00%  0,00%
 1 januari 2016  0,13%  0,57%

 

Meer weten?
Er is meer informatie beschikbaar over verhoging van pensioen. Die vindt u in deze voorwaardelijkheidsverklaring.