Verhoging van pensioenen

Als de financiële situatie van het fonds het toelaat, kan het bestuur besluiten om de pensioenen te verhogen. Per 1 januari 2020 is het pensioen van actieve deelnemers, die nog pensioen opbouwen, verhoogd met 1,7%. De pensioenen van gepensioneerden en gewezen deelnemers die geen pensioen meer opbouwen, zijn verhoogd met 0,9%.

Verhoging in eerdere jaren

 Datum  Voor ex-deelnemers en
pensioengerechtigden
 Voor deelnemers
 1 januari 2019  1,06%  1,42%
 1 januari 2018  0,47%  0,79%
 1 januari 2017  0,0%  0,0%
 1 januari 2016  0,13%  0,57%
 1 januari 2015  0,75%  2,25%

 

Meer weten?
Er is meer informatie beschikbaar over verhoging van pensioen. Die vindt u in deze voorwaardelijkheidsverklaring.