Nieuwsoverzicht

Pensioenen per 1 januari 2020 verhoogd

Met 1,7% voor actieve deelnemers. Lees verder...

Wanneer krijg ik AOW en pensioen van het pensioenfonds?

Dit kan verschillen. Lees verder...

Mijn pensioen: uw persoonlijk pensioenportaal

Uw persoonlijke, beveiligde deel op deze website. Lees verder...

Algemene Vergadering september 2019

Lees de conceptnotulen. Lees verder...

PensioenUpdate 2019 online

Wat gebeurde er in 2018? Lees verder...

Jaarrapport 2018 Pensioenfonds Avery Dennison online!

Lees over de belangrijkste ontwikkelingen. Lees verder...

Netto pensioenuitkering: veranderingen 2019

Zoals loonheffing en bijdrage ZVW. Lees verder...

Vertegenwoordiging van pensioengerechtigden in VO ongewijzigd

De heer Tent is aangebleven. Lees verder...

Vertegenwoordiging van pensioengerechtigden in bestuur ongewijzigd

De heer Van Klaveren is aangebleven. Lees verder...

Pensioenen per 1 januari 2019 verhoogd

O.a. gepensioneerden krijgen 1,06% meer. Lees verder...

Vertegenwoordiging van deelnemers in VO ongewijzigd

De heer Aelberts opnieuw verkiesbaar. Lees verder...

PensioenUpdate 2018 online

U kunt de PensioenUpdate 2018 nu online lezen. Lees verder...

Jaarverslag 2017 nu online!

Wat zijn de resultaten? Lees verder...

Changes of pension scheme as of 1 January 2018

Lees verder...

Netto pensioenuitkering veranderingen 2018

Zoals loonheffing en bijdrage ZVW. Lees verder...

Pensioenen per 1 januari 2018 verhoogd

Toeslag voor actieve deelnemers, gepensioneerden en gewezen deelnemers. Lees verder...

Algemene Vergadering september 2017

Wat is er besloten op de Algemene Vergadering 2017? Lees verder...

Algemene Vergadering september 2017

Wat is er besloten op de Algemene Vergadering 2017? Lees verder...

Fiduciair manager aangesteld

Pensioenfonds Avery Dennison wil hiermee het vermogensbeheer efficiënter maken. Lees verder...

PensioenUpdate 2017 online

U kunt de PensioenUpdate 2017 nu online lezen. Lees verder...

Pensioenen per 1 januari 2017 niet verhoogd

Het bestuur heeft besloten om per 1 januari 2017 geen toeslagen toe te kennen. Lees verder...

Netto pensioenuitkering 2017

Uw netto pensioenuitkering wijzigt in 2017. Lees verder...

Dekkingsgraad september

De beleidsdekkingsgraad was eind september 107,8%. Lees verder...

Algemene Vergadering 2016

Wat is er besloten op de Algemene Vergadering 2016? Lees verder...

Dekkingsgraad juni

De beleidsdekkingsgraad was eind juni 108,1%. Lees verder...

PensioenUpdate online

U kunt de PensioenUpdate hier downloaden. Lees verder...

Brexit zorgt voor onrust op de financiële markten. Lees verder...

Nieuwe leden

Het bestuur en het verantwoordingsorgaan hebben een nieuw lid. Lees verder...

Herstelplan ingediend

Ons pensioenfonds heeft een herslplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Lees verder...

Netto pensioen is veranderd

Het netto pensioen is per 1 april 2016 veranderd. Lees verder...