Met pensioen gaan

Bij ons pensioenfonds gaat u standaard met pensioen als u 68 jaar bent.

Wat betekent dit?
De pensioenleeftijd van 68 jaar in de pensioenregeling betekent dat er voor de pensioenregeling berekeningen worden gemaakt alsof u op 68 jaar met pensioen gaat.

Dit betekent niet dat u het pensioen niet eerder dan op 68-jarige leeftijd kunt laten ingaan. Het betekent ook niet dat uw dienstverband bij Avery Dennison automatisch doorloopt tot 68 jaar. In de cao is geregeld dat het dienstverband uiterlijk eindigt op de 1e dag van de maand nadat u de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt. Wanneer dat voor u is, hangt af van uw geboortedatum. Voor medewerkers die niet onder de cao vallen, volgt dit uit de individuele arbeidsovereenkomsten.

Wat moet u doen?

  • Als u op uw AOW-leeftijd of op uw 68e met pensioen gaat, hoeft u zelf vooraf niets te regelen.
    U krijgt 6 maanden van tevoren meer informatie van ons. We leggen u daarin duidelijk uit hoe u uw pensioen aanvraagt.
  • Wilt u op een ander tijdstip met pensioen?
    U kunt ervoor kiezen eerder of later met pensioen te gaan.
  • Vlak voor uw pensioendatum maakt u de laatste keuzes voor uw pensioen.
    Uitruil en/of eerst hoger pensioen, dan lager.