Scheiden

U bent getrouwd en u wilt niet langer bij uw partner blijven. Dan kunt u gaan scheiden. Als u gaat scheiden, moet u veel zaken regelen. U moet bijvoorbeeld afspraken maken over uw pensioen.

Ouderdomspensioen verdelen
Uw ex-partner heeft volgens de wet standaard recht op de helft van het ouderdomspensioen dat vanaf de datum van het huwelijk tot de scheiding is opgebouwd. Dit heet verevening. Als u binnen 2 jaar na de echtscheidingsdatum de verevening bij het pensioenfonds aanvraagt, betaalt het pensioenfonds de helft van het pensioen rechtstreeks aan uw ex-partner uit.

U kunt samen ook andere afspraken maken. Deze afspraken moeten dan in uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of scheidingsconvenant staan. Conversie kan alleen als het pensioenfonds hiervoor schriftelijk akkoord heeft gegeven.

Wat moet u doen?

 • U kiest voor verevening
  Meld dit dan binnen 2 jaar na uw scheiding bij het pensioenfonds. Gebruik hiervoor het formulier van de overheid: 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding'. Bij aanmelding na 2 jaar loopt verevening niet meer via uw pensioenfonds, maar moet dit tussen partners onderling worden afgestemd.

 • U maakt samen andere afspraken
  Geef deze afspraken aan op het ‘Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’. Stuur het formulier naar ons, samen met een (gewaarmerkte) kopie uit uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of scheidingsconvenant. We hebben alleen een kopie nodig van:

  - de 1e pagina met de namen van u en uw ex-partner
  - de pagina met pensioenafspraken
  - de laatste pagina met de handtekening van u en uw ex-partner

  Is het huwelijk of geregistreerd partnerschap in het buitenland afgesloten? Stuur dan ook een (gewaarmerkte) kopie van uw huwelijksakte of partnerschapsakte mee. Is het huwelijk of geregistreerd partnerschap in het buitenland beëindigd? Dan hebben we ook een (gewaarmerkte) kopie van het bewijs van echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap nodig.

  Uw ex-partner krijgt van ons een overzicht met de pensioenbedragen.


Moet u uw partner afmelden?
Het pensioenfonds wil geïnformeerd worden over uw scheiding. We hebben deze informatie nodig voor de berekening van uw pensioen.

 • Woont u in Nederland?
  De gemeente waar u woont geeft de wijziging aan ons door.
 • Woont u in het buitenland?
  Meld uw partner zelf bij ons af via Mijn pensioen.

Mijn pensioen

Partnerpensioen verdelen
Als u gaat scheiden, heeft uw ex-partner recht op (een deel van) het partnerpensioen. Namelijk al het partnerpensioen dat is opgebouwd totdat u uit elkaar gaat en dat niet al aan een andere partner is toegewezen. Dit heet bijzonder partnerpensioen.

U kunt samen andere afspraken maken. Deze afspraken moeten dan in uw echtscheidingsconvenant, huwelijkse voorwaarden of een andere overeenkomst staan. Die afspraken worden alleen doorgevoerd als het pensioenfonds hiervoor schriftelijk akkoord heeft gegeven.