Scheiden

U en uw partner gaan scheiden. Dat betekent dat u afspraken moet maken over uw pensioen.

Ouderdomspensioen
Uw ex-partner heeft volgens de wet standaard recht op de helft van het ouderdomspensioen dat vanaf de datum van het huwelijk tot de scheiding is opgebouwd. Dit heet verevening. Als u binnen 2 jaar na de echtscheidingsdatum de verevening bij het pensioenfonds aanvraagt, betaalt het pensioenfonds de helft van het pensioen rechtstreeks aan uw ex-partner uit.

U kunt samen ook andere afspraken maken. Deze afspraken moeten dan in uw echtscheidingsconvenant of huwelijkse voorwaarden staan. Conversie is alleen geldig als het pensioenfonds zich hiermee schriftelijk akkoord heeft verklaard.

Wat moet u doen?

 • Aanvragen verevening
  Meld dit dan binnen 2 jaar na uw scheiding bij het pensioenfonds. U kunt hiervoor gebruikmaken van het formulier verevening te vinden op de website van de Rijksoverheid. Dit formulier dient u aan ons toe te sturen per post of per e-mail, zie contactgegevens voor meer informatie. Na 2 jaar is verevening via ons pensioenfonds niet meer mogelijk. U dient dan zelf de pensioenuitkering te betalen aan uw ex-partner.
 • U maakt samen andere afspraken
  Neem hiervoor contact met ons op. U kunt een e-mail sturen of telefonisch contact opnemen. Stuur ook een kopie van uw huwelijkse voorwaarden of echtscheidingsconvenant mee.

Uw ex-partner krijgt van ons als er via het pensioenfonds verdeling heeft plaatsgevonden, een overzicht met alle pensioenbedragen.

Moet u uw partner afmelden?
Het pensioenfonds wil geïnformeerd worden over uw scheiding. We hebben deze informatie nodig voor de berekening van uw pensioen.

 • Woont u in Nederland?
  De gemeente waar u woont geeft de wijziging aan ons door.
 • Woont u in het buitenland?
  Meld uw scheiding zelf bij het pensioenfonds. U kunt een e-mail sturen of telefonisch contact opnemen.
Bijzonder partnerpensioen
Als u gaat scheiden, heeft uw ex-partner recht op een deel van het partnerpensioen. Namelijk het partnerpensioen dat is opgebouwd totdat u uit elkaar gaat. Dit heet bijzonder partnerpensioen.

U kunt samen ook andere afspraken maken. Deze afspraken moeten dan in uw echtscheidingsconvenant, huwelijkse voorwaarden of een losse overeenkomst staan. Een dergelijke regeling is alleen geldig als het pensioenfonds zich hiermee schriftelijk akkoord heeft verklaard.