Einde samenwonen

U woont samen en gaat uit elkaar. Dat betekent dat u ook wat moet regelen voor uw pensioen. Is uw partner aangemeld bij het pensioenfonds? Dan moet u uw partner ook weer afmelden. Dit is nodig voor de berekening van uw pensioen.

Ouderdomspensioen
Een partner waarmee u samenwoonde, heeft géén recht op een deel van uw ouderdomspensioen (verevening).

Bijzonder partnerpensioen
Na een beëindiging van de partnerrelatie, heeft uw ex-partner recht op een deel van het partnerpensioen. Namelijk het partnerpensioen dat is opgebouwd totdat u uit elkaar gaat. We noemen dit het bijzonder partnerpensioen.

Wat moet u doen?

  • Meld uw partner af bij het pensioenfonds. U kunt een e-mail sturen of telefonisch contact opnemen.
  • Stuur een kopie of scan mee van de notariële akte waaruit blijkt dat uw samenlevingsovereenkomst is geëindigd of.
  • Stuur een gezamenlijk opgestelde verklaring aan het pensioenfonds, waarin de datum van beëindiging van de samenleving staat. Onderteken de verklaring allebei en laat een notaris uw handtekening en die van uw partner legaliseren.

Bijzonder partnerpensioen voor ex-partner
Indien u kiest voor de standaard regeling of geen keuze heeft gemaakt, dan hoeft u niets door te geven. Het pensioenfonds regelt het bijzonder partnerpensioen dan verder.

U maakt met uw ex-partner andere afspraken
Leg de afspraken vast in een schriftelijke overeenkomst en stuur ons hiervan een kopie. Het pensioenfonds regelt het bijzonder partnerpensioen dan verder.