Einde samenwonen

U woont samen en gaat uit elkaar. Dat betekent dat u ook wat moet regelen voor uw pensioen. Is uw partner aangemeld bij het pensioenfonds? Dan moet u uw partner ook weer afmelden. Dit is nodig voor de berekening van uw pensioen.

Ouderdomspensioen
Een partner waarmee u samenwoonde, heeft géén recht op een deel van uw ouderdomspensioen (verevening).

Bijzonder partnerpensioen
Na een beëindiging van de partnerrelatie, heeft uw ex-partner recht op (een deel van) het partnerpensioen. Namelijk al het partnerpensioen dat is opgebouwd totdat u uit elkaar gaat en dat niet al aan een andere partner is toegewezen. Dit heet bijzonder partnerpensioen.

Wat moet u doen?

MIJN PENSIOEN

Bijzonder partnerpensioen voor ex-partner
Kiest u voor de standaardregeling of heeft u geen keuze gemaakt, dan hoeft u niets door te geven aan het pensioenfonds. Wij regelen dan dat het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner.

U maakt met uw ex-partner andere afspraken
Leg de afspraken vast in een schriftelijke overeenkomst en stuur ons hiervan een kopie. Wij regelen het bijzonder partnerpensioen dan volgens uw afspraken.