Einde samenwonen

U woont samen en gaat uit elkaar. Dat betekent dat u ook wat moet regelen voor uw pensioen. Is uw partner aangemeld bij het pensioenfonds? Dan moet u uw partner ook weer afmelden. Dit is nodig voor de berekening van uw pensioen.

Ouderdomspensioen
Een partner waarmee u samenwoonde, heeft géén recht op een deel van uw ouderdomspensioen (verevening).

Bijzonder partnerpensioen
Na een beëindiging van de partnerrelatie, heeft uw ex-partner recht op (een deel van) het partnerpensioen. Namelijk al het partnerpensioen dat is opgebouwd totdat u uit elkaar gaat en dat niet al aan een andere partner is toegewezen. Dit heet bijzonder partnerpensioen.

Wat moet u doen?

  • Meld uw partner af in Mijn pensioen, en
  • Stuur ons ook een kopie of scan van de notariële akte waaruit blijkt dat uw samenlevingsovereenkomst is geëindigd, of
  • Stuur ons een gezamenlijk opgestelde verklaring waarin de datum van beëindiging van de samenleving staat. Onderteken de verklaring allebei en laat een notaris uw handtekening en die van uw partner legaliseren.

Mijn pensioen

Bijzonder partnerpensioen voor ex-partner
Kiest u voor de standaardregeling of heeft u geen keuze gemaakt, dan hoeft u niets door te geven aan het pensioenfonds. Wij regelen dan dat het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner.

U maakt met uw ex-partner andere afspraken
Leg de afspraken vast in een schriftelijke overeenkomst en stuur ons hiervan een kopie. Wij regelen het bijzonder partnerpensioen dan volgens uw afspraken.