Wanneer met pensioen gaan

Bij ons pensioenfonds gaat u met pensioen als u 68 jaar bent. U mag ook eerder (vanaf 55 jaar) of later (tot 70 jaar) met pensioen. Dan stopt u volledig met werken of gaat u volledig door met werken.

Met pensioen als u voor het eerst AOW krijgt
Het dienstverband bij Avery Dennison stopt automatisch als u AOW gaat ontvangen. Alle deelnemers krijgen enkele maanden voordat de AOW-uitkering ingaat een brief van het pensioenfonds. Daarin staat vermeld dat het mogelijk is om het pensioen eerder dan op 68-jarige leeftijd te laten ingaan. Het spreekt voor zich dat bij een vervroegde pensioeningang de pensioenuitkering omlaag gaat. Er wordt namelijk minder lang pensioen opgebouwd en het pensioen moet over een langere periode worden uitgekeerd. Het pensioenfonds kan dan een berekening maken.

Met pensioen eerder dan 10 jaar voor uw AOW-leeftijd
Wilt u eerder dan 10 jaar voor uw AOW-leeftijd met pensioen? U mag dan geen inkomsten uit werk meer hebben en ook niet in de toekomst.

Tijdelijk hogere pensioenuitkering als u eerder met pensioen gaat
De AOW gaat in op de voor u geldende AOW-datum. Dat kan betekenen dat u bij eerder stoppen met werken te maken krijgt met een gat in uw inkomen (het AOW-gat). De pensioenregeling biedt de mogelijkheid om dit AOW-gat te overbruggen tussen uw pensioendatum en uw AOW-datum. U kunt er voor kiezen om tot uw AOW-leeftijd een hogere uitkering te ontvangen en daarna levenslang een lagere uitkering.

Langer doorwerken?
Wilt u langer doorwerken en pensioen opbouwen, nadat uw AOW-uitkering is ingegaan? Langer doorwerken kunt u alleen samen met uw werkgever bepalen. De ingang van uw pensioen kunt u bij langer doorwerken uitstellen tot uiterlijk 70 jaar.

Wat moet u doen?
Maak ruim van tevoren duidelijke afspraken met uw werkgever. Wilt u eerder met pensioen? Neem dan 6 maanden voor uw gewenste pensioendatum zelf contact met ons op.