Kinderen

U heeft kinderen of krijgt een kind. Als u overlijdt, hebben uw kinderen recht op wezenpensioen. We stellen daarbij wel een paar voorwaarden, bijvoorbeeld wanneer het om stief- en pleegkinderen gaat. U kunt hiervoor het pensioenreglement raadplegen.

Wat moet u doen?

 • Woont u in Nederland?
  U hoeft uw kind niet aan te melden. Wij krijgen alle gegevens van de gemeente waar u woont.
 • Woont u in het buitenland?
  Meld de geboorte van een kind bij het pensioenfonds. U kunt ons een e-mail sturen of bellen.
 • Heeft u stief- of pleegkinderen?
  En wilt u dat ze in aanmerking komen voor het wezenpensioen? Meld hen dan zelf aan bij het pensioenfonds. U kunt ons een e-mail sturen of bellen.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

 • uw kind is vóór uw pensioendatum verwekt, en
 • uw kind is nog geen 18 jaar, of:
 • uw kind is nog geen 27 jaar en studerend in de zin van de Wet op de studiefinanciering 2000 of uw kind is arbeidsongeschikt in de zin van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

Het wezenpensioen stopt als uw kind overlijdt.

Hoeveel bedraagt het wezenpensioen?
Het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen. Alle bedragen staan op uw jaarlijkse pensioenoverzicht.