Overlijden

Als u na uw pensioendatum overlijdt, kunnen uw partner en/of kinderen een uitkering van het pensioenfonds krijgen. Of dit inderdaad zo is, hangt af van:


Wat moeten uw nabestaanden doen?
Als u overlijdt, neemt het pensioenfonds zelf contact op met uw partner en/of kinderen. Dit kan alleen als we actuele gegevens van u hebben. Woont u in het buitenland? Meld wijzigingen dan altijd.

Bent u getrouwd, heeft u een geregistreerd partner of bent u samenwonend (en is uw partner aangemeld bij het pensioenfonds) en overlijdt u? Dan krijgen uw nabestaanden binnen 3 weken na uw overlijden een aanvraagformulier voor het partner- en/of wezenpensioen.

Jaaropgave opvragen
Bent u nabestaande en hebt u een jaaropgave nodig voor de belastingaangifte? U kunt ons daarvoor een e-mail sturen of bellen.