Ziek of arbeidsongeschikt

Als u ziek bent, betaalt uw werkgever maximaal 2 jaar (104 weken) uw salaris door. Tijdens de eerste 2 jaren dat u ziek bent, gaat de pensioenopbouw door alsof u niet ziek bent.

Langer dan 2 jaar ziek
Als u langer dan 2 jaar ziek bent, krijgt u een WIA-uitkering van de overheid. U blijft dan pensioen opbouwen zonder dat u daarvoor premie hoeft te betalen. Het pensioenfonds betaalt mee aan uw pensioenpremie. We noemen dat premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt
Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt en blijft u nog voor een deel in dienst van de werkgever? Voor het deel dat u nog in dienst blijft, wordt het pensioen dan op de normale manier opgebouwd.

Wat moet u doen?

  • In de eerste 2 jaar van uw ziekte wordt uw premie ingelegd aan de hand van uw salaris. U hoeft hiervoor zelf niets door te geven.
  • Als u een WIA-uitkering hebt, betaalt het pensioenfonds mee aan uw pensioenpremie. Hoeveel we meebetalen hangt af van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Wordt u meer of minder arbeidsongeschikt? Geef dit dan altijd door aan het pensioenfonds. Stuur een kopie van uw nieuwe UWV-beschikking mee.
U bent ...% arbeidsongeschikt U bent in dienst, uw pensioenopbouw is: U bent uit dienst, uw pensioenopbouw is: Premie, betaald door pensioenfonds:
65%-100% 100% 100% 100%
45%-65% 100% 50% 50%
0%-45% 100% 0% 0%