Pensioen uitruilen

U gaat bijna met pensioen. U kunt uw pensioen nog aanpassen. Bijvoorbeeld door het ouderdomspensioen en het partnerpensioen onderling uit te ruilen. U kunt deze keuze maar één keer maken, namelijk als u met pensioen gaat. U kunt uw keuze later niet meer terugdraaien.

Wilt u extra ouderdomspensioen?
U kunt het partnerpensioen voor een deel of helemaal omzetten in extra ouderdomspensioen. Heeft u een partner? Dan moet uw partner het hiermee wel eens zijn en een handtekening zetten. U krijgt zelf later een hogere pensioenuitkering. Uw partner krijgt als u overlijdt geen of minder partnerpensioen. Heeft u op uw pensioendatum géén partner? Ruil dan het partnerpensioen in voor extra ouderdomspensioen. Een eventuele toekomstige partner heeft namelijk geen recht op een partnerpensioen.

Wilt u extra partnerpensioen?
U kunt een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in extra partnerpensioen. Het partnerpensioen mag maximaal 70% zijn van het ouderdomspensioen. Als u overlijdt, krijgt uw partner een hoger partnerpensioen. U krijgt zelf (later) een lagere pensioenuitkering.

Wat moet u doen?
Gaat u op uw AOW-leeftijd of op uw 68e met pensioen? Dan krijgt u 6 maanden van tevoren een aanvraagformulier van ons. Daarop geeft u uw keuze voor uitruilen pensioen aan. Stuur ons het formulier uiterlijk 3 maanden voor uw pensioendatum. Dan kunnen wij op tijd alles in orde maken om uw pensioen op de pensioendatum uit te betalen.