Hoger of lager pensioen

Wilt u de 1e jaren na uw pensioen extra financiële ruimte? Dan kunt u kiezen voor een tijdelijk hoger ouderdomspensioen.

De hoge uitkering wordt maximaal tot uw AOW-leeftijd uitkekeerd. Of u krijgt een hogere uitkering tot 5 of 10 jaar nadat u met pensioen bent gegaan. De lage uitkering moet minimaal 75% van de hoge uitkering bedragen. In de jaren daarna ontvangt u dan een lagere uitkering.

U kunt deze keuze maar één keer maken, namelijk als u met pensioen gaat.

Wat moet u doen?
Gaat u op uw AOW-leeftijd of op uw 68e met pensioen? Dan krijgt u 6 maanden van tevoren een aanvraagformulier. Geef uw keuze aan en stuur het formulier uiterlijk 3 maanden voor uw pensioendatum naar ons terug, zodat wij op tijd alles in orde kunnen maken om uw pensioen op de pensioendatum uit te kunnen keren.