Hoger of lager pensioen

Wilt u de 1e jaren na uw pensioen extra financiële ruimte? Dan kunt u kiezen voor een tijdelijk hoger ouderdomspensioen. U kunt deze keuze maar één keer maken, namelijk als u met pensioen gaat.

Hoe regelt u het?
Gaat u op uw AOW-leeftijd of op uw 68e met pensioen? Dan krijgt u 6 maanden van tevoren een aanvraagformulier. Geef uw keuze aan op het formulier. Stuur ons het formulier uiterlijk 3 maanden voor uw pensioendatum. Dan kunnen wij op tijd alles in orde maken om uw pensioen op de pensioendatum uit te betalen.

Wat moet u verder weten?

  • De hoge uitkering wordt maximaal tot uw AOW-leeftijd uitgekeerd, Of
  • u krijgt een hogere uitkering tot 5 of 10 jaar nadat u met pensioen bent gegaan. In de jaren daarna ontvangt u dan een lagere uitkering.
  • De lage uitkering moet minimaal 75% van de hoge uitkering bedragen.