Samenwonen

U woont samen of gaat samenwonen. Als u overlijdt, kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. U moet hiervoor wél aan bepaalde voorwaarden voldoen. U moet uw partner ook aanmelden bij het pensioenfonds.

Wat zijn de voorwaarden?

  • U woonde al samen voordat u met pensioen ging.
  • U en uw partner wonen minstens 6 maanden samen en u kunt dit aantonen.
  • U hebt een notarieel samenlevingscontract
  • Uw partner is geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn. Dus geen (klein)kind of (groot)ouder.
  • U en uw partner zijn beiden ongehuwd en hebben ook geen geregistreerd partnerschap met iemand anders.
  • Uw partner is aangemeld bij het pensioenfonds.

Hoe meldt u uw partner aan?

  • Meld uw partner zelf aan bij het pensioenfonds. U kunt een e-mail sturen of telefonisch contact opnemen.
  • Stuur een kopie van uw samenlevingscontract mee. U kunt ook volstaan met het toesturen van een door de notaris opgestelde verklaring van het bestaan van de samenlevingsovereenkomst

Is alles in orde? Dan krijgt u van ons een bevestiging dat uw partner is aangemeld. Wilt u weten wat er voor uw partner geregeld is? Alle bedragen staan op uw jaarlijkse pensioenoverzicht.