Samenwonen of trouwen

U bent gepensioneerd en krijgt een nieuwe partner. Misschien gaat u samenwonen of trouwen, of gaat u een geregistreerd partnerschap aan. Verandert er iets voor uw pensioen?

Uw pensioenuitkering blijft hetzelfde
Als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen nadat u met pensioen bent gegaan, verandert er niets voor uw pensioenuitkering. U krijgt maandelijks hetzelfde bedrag op uw rekening gestort. Uw partner krijgt geen recht op partnerpensioen. U hoeft uw partner dus ook niet bij het pensioenfonds aan te melden.

Uw AOW-uitkering verandert wel
Als een AOW-uitkering hebt, kan de hoogte van deze uitkering veranderen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank: SVB.nl