Hoeveel pensioen krijgt u straks als het economisch mee- of tegenzit?

Hoe de economie zich in de toekomst ontwikkelt en wat beleggingen opbrengen, kunnen we niet voorspellen. Wel kunnen we al een inschatting maken van het pensioen waarop u straks waarschijnlijk lijkt uit te komen. En van het pensioen dat u kunt verwachten als het economisch mee- of tegenzit.

De overheid wil graag dat u een beter inzicht krijgt in uw pensioen. We maken deze inschatting daarom elk jaar een paar keer. Bekijk deze goed. U ziet dan hoe uw pensioen zich ontwikkelt.

Check uw actuele pensioengegevens
Bekijk al uw pensioenbedragen minstens 1 keer per jaar bij Mijn pensioen (dit pensioenfonds) en mijnpensioenoverzicht.nl (overheid). Zo blijft u op de hoogte van veranderingen. En kunt u zelf maatregelen nemen als dit nodig is.

Meer weten over uw pensioenregeling?
U vindt veel informatie en antwoorden op deze website, zoals bij Pensioen 1-2-3. Vragen kunt u stellen bij contact. We helpen u graag.

Lees meer:

U vindt de inschatting op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op mijnpensioenoverzicht.nl:

- Op uw UPO leest u hoeveel pensioen u later naar verwachting van ons fonds ontvangt. In het onderdeel ‘Wat als het mee- of tegenzit?’ ziet u een inschatting van het te verwachten pensioen dat u krijgt als het economisch mee- of tegenzit.
- Op mijnpensioenoverzicht.nl vindt uw totale pensioen én uw AOW. We berekenen de bedragen volgens de uniforme rekenmethodiek van de overheid. En voor iedereen op dezelfde manier. U ziet in de verschillende economische situaties alleen een inschatting van uw ouderdomspensioen.

Legt u de bedragen op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op mijnpensioenoverzicht.nl naast elkaar, dan ziet u dat ze niet hetzelfde zijn.

Wat ziet u in het plaatje op uw UPO?
Bouwt u bij ons pensioen op of bent u arbeidsongeschikt met premievrije pensioenopbouw? Of bouwt u geen pensioen meer op in onze pensioenregeling maar heeft u nog pensioen bij ons staan? Dan ziet u op uw UPO bij ‘Wat als het mee-of tegenzit?’ dit plaatje:

Inschatting pensioen UPO

Het plaatje geeft een inschatting van het pensioen dat u later krijgt van ons fonds. U ziet bij de 4 bedragen steeds het pensioen dat u krijgt vanaf 68 jaar, de standaard pensioenleeftijd van ons pensioenfonds. U ziet telkens het te verwachten bruto pensioen per jaar.

Wat ziet u in het plaatje op mijnpensioenoverzicht.nl?
Bij ‘Vooruitblik’ op mijnpensioenoverzicht.nl staat bijna hetzelfde plaatje. Maar er zijn een paar belangrijke verschillen met het plaatje op uw UPO:

Inschatting pensioen

Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u bij de 4 bedragen steeds uw AOW én uw totale pensioen bij alle pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en verzekeraars) waar u pensioen heeft opgebouwd. U ziet het pensioen vanaf uw AOW-leeftijd. En u ziet het te verwachten netto pensioen per maand.

U leest hier wat de bedragen betekenen.

U ziet onderaan het pensioen dat u tot nu toe opbouwde
Een deel van het pensioen dat u later krijgt, heeft u nu al opgebouwd. Dit bedrag ziet u onder de pijlen.

Uw ‘verwacht eindresultaat’ schatten we in 3 situaties voor u in
Boven en naast de pijlen ziet u een inschatting van uw pensioen in 3 situaties:

- In het midden bij ‘verwacht eindresultaat’ ziet u het pensioen waarop u nu lijkt uit te komen. De kans bestaat dat uw pensioen hoger of lager wordt.
- Links ziet u het pensioen dat u kunt verwachten als het in de toekomst economisch tegenzit.
- Rechts ziet u het pensioen dat u kunt verwachten als het in de toekomst economisch meezit.

Bouwt u nog pensioen bij ons op?
We gaan er bij de inschatting van de bedragen van uit dat u pensioen blijft opbouwen in onze regeling. Voor het UPO is dat tot 68 jaar, de standaard pensioenleeftijd bij ons fonds. Voor mijnpensioenoverzicht.nl is dat tot uw AOW-leeftijd. Stopt u eerder met werken? Dan wordt uw pensioen lager dan wat u in de plaatjes ziet.

Hoe het in de toekomst met de economie gaat, weten we niet. De rente kan stijgen of dalen. Beleggingen kunnen hoge rendementen opleveren of juist niet. Dit heeft invloed op de hoogte van uw pensioen. Ook kunnen prijzen stijgen of dalen, waardoor u meer of juist minder kunt kopen met uw pensioen.

Economen bedachten daarom 2.000 verschillende situaties voor onze toekomst. Waarin de rente hoog of laag is en de beleggingen mee- of juist tegenvallen. De prijzen wel of niet stijgen. De werkelijkheid kan verschillen van de 2.000 situaties. Daarom weet u pas zeker hoe hoog uw pensioen wordt als u met pensioen gaat. Het risico van een mee- of tegenvaller ligt bij u.

We hebben in de berekeningen geen rekening gehouden met veranderingen in uw privé- of werksituatie. Want ook die kunnen gevolgen hebben voor uw pensioen. Denk aan een hoger of lager salaris of een scheiding. Kijk voor meer informatie hierover in Pensioen 1-2-3.

De waarde van uw pensioen straks hangt onder meer af van de prijzen van producten en diensten in Nederland. Stijgen de prijzen en blijft uw pensioen gelijk? Of stijgt uw pensioen minder hard dan de prijzen? Dan wordt uw pensioen minder waard. U kunt immers minder kopen met hetzelfde bedrag. Blijven de prijzen gelijk (of dalen ze)? Of stijgt uw pensioen meer dan de prijzen? Dan kan uw pensioen straks meer waard zijn. En kunt u meer kopen voor hetzelfde bedrag.

Een voorbeeld
Een brood kost nu € 3,-. En u krijgt een pensioen van € 75,-. Over 5 jaar kost een brood door prijsstijgingen 10% meer, dus € 3,30.

- Blijft uw pensioen gelijk? Of stijgt uw pensioen minder dan de prijzen? Dan kunt u straks minder brood kopen. Uw pensioen wordt dus minder waard.
- Stijgt uw pensioen ook met 10% (€ 82,50)? Dan kunt u nog net zo veel brood kopen. Uw koopkracht blijft gelijk. Uw pensioen houdt zijn waarde.

De verandering van de prijzen verwerken we in uw te verwachten pensioen
Bij de inschatting van uw te verwachten pensioen hielden we al rekening met de stijging of daling van de prijzen. We maakten een schatting van uw pensioen in 3 verschillende economische situaties. In het plaatje op uw pensioenoverzicht van het pensioenfonds (UPO) en op mijnpensioenoverzicht.nl zijn dit de bedragen boven de pijlen. We hebben die bedragen omgerekend naar euro’s van nu. Zo ziet u wat dit voor uw koopkracht betekent.

Het middelste bedrag boven de pijlen kunt u gebruiken om te kijken of het te verwachten pensioen voor u genoeg is om van rond te komen. Vergelijk dit bedrag bijvoorbeeld met het salaris dat u nu heeft.

De andere 2 bedragen zeggen iets over de richting waarin uw pensioen zich kan ontwikkelen als het mee- of tegenzit in de economie. Zit het bijvoorbeeld langere tijd tegen in de economie? Dan zal het te verwachten pensioen (het middelste bedrag) geleidelijk lager worden. Uw te verwachten pensioen stijgt ook niet direct naar het hoge bedrag als het een paar jaar goed gaat. Ook kunnen de bedragen bij nieuwe inschattingen in de toekomst hoger of lager worden.

Kijk daarom regelmatig (bijvoorbeeld ieder jaar) naar uw pensioen, zodat u ziet in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt.

Bent u al met pensioen en krijgt u al AOW? Dan ziet u op mijnpensioenoverzicht.nl een berekening van uw te verwachten pensioen over 10 jaar. U ziet het brutobedrag waarop u lijkt uit te komen in deze 3 situaties:

- Het pensioen waar u nu over 10 jaar op uit lijkt te komen.
- Het pensioen als het de komende 10 jaar economisch tegenzit.
- Het pensioen als het de komende 10 jaar economisch meezit.

Op uw Uniform Pensioenoverzicht ziet u geen berekening van uw pensioen over 10 jaar.

Bij een premieovereenkomst berekenen we de bedragen vanaf 2020 anders.

Is de regeling waaraan u deelneemt een premieovereenkomst?
Dit vindt u terug op de 1e pagina van het Uniform Pensioenoverzicht. Als dat zo is, ziet u op uw UPO bij het onderdeel ‘Welk pensioen kunt u verwachten?’ een inschatting van het pensioenkapitaal dat u mogelijk bereikt. En van het ouderdomspensioen dat u daarmee op uw 68e naar verwachting kunt inkopen. Vanaf 2020 berekenen we deze inschatting anders en gaan we ook uit van de 2.000 verschillende situaties.