Overlijden

Als u overlijdt, kunnen uw partner en/of kinderen een uitkering van het pensioenfonds krijgen.

  • Uw partner krijgt partnerpensioen.
  • Uw kinderen komen in aanmerking voor wezenpensioen.
  • Uw (eventuele) ex-partner heeft volgens de wet recht op (een deel van) het partnerpensioen. Namelijk al het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd totdat u uit elkaar ging en dat niet toegewezen is aan een andere partner. Dit heet bijzonder partnerpensioen. Het kan anders zijn als u en uw ex-partner een andere overeenkomst hebben over dit bijzonder partnerpensioen.

Wat moet u verder weten?
De hoogte van het partner- en wezenpensioen hangt af van uw situatie op het moment van overlijden. Alle bedragen staan op uw jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO).

Wat moeten uw nabestaanden doen?
Wij nemen bij een overlijden zelf contact op met uw nabestaanden. Dit kan alleen als we recente gegevens van u hebben.
Woont u in het buitenland? Meld wijzigingen dan altijd! U kunt ons een e-mail sturen of bellen.