Scheiden

U bent gepensioneerd en gaat scheiden of uit elkaar. Wat moet u voor uw pensioenuitkering regelen?

U had een huwelijk of geregistreerd partnerschap
Een scheiding kan gevolgen hebben voor uw pensioenuitkering.

 • Was u al getrouwd of geregistreerd partner voor u met pensioen ging?
  Dan heeft uw partner volgens de wet recht op de helft van het ouderdomspensioen dat vanaf de datum van het huwelijk tot de scheiding is opgebouwd. Dit heet verevening van pensioen. U kunt hier samen ook andere afspraken over maken. Deze afspraken moeten dan in uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of scheidingsconvenant staan. Conversie is een speciale manier van verdelen. Deze manier kan alleen als het pensioenfonds hiervoor schriftelijk akkoord heeft gegeven. Lees meer over Scheiden.
 • Bent u getrouwd of geregistreerd partners geworden nadat u al met pensioen was?
  Dan heeft dit geen gevolgen voor uw pensioenuitkering.

U woonde samen
Uw pensioenuitkering verandert niet.

 • Woonde u vóór uw pensioendatum al samen?
  Als u overlijdt, heeft uw ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen. Daarvoor zijn wel voorwaarden. U kunt u hier samen ook andere afspraken over hebben gemaakt.
 • Woonde u vóór uw pensioendatum nog niet samen?
  Het partnerpensioen geldt niet voor uw partner als u na uw pensioendatum bent gaan samenwonen. Na uw overlijden heeft uw ex-partner dus ook geen recht op (bijzonder) partnerpensioen.

Uw AOW-uitkering
Als u beiden een AOW-uitkering heeft en u gaat uit elkaar, kan de hoogte van deze uitkering veranderen. Lees meer over de AOW op de website van de Sociale Verzekeringsbank: SVB.nl.