Onbetaald verlof

Bij onbetaald verlof bouwt u in sommige gevallen tijdelijk geen of minder pensioen op. U blijft in dienst bij uw werkgever. U blijft ook deelnemen aan het pensioenfonds.

Wat moet u doen?

  • Vraag aan uw werkgever wat er bij onbetaald verlof geregeld is.
  • Uw werkgever informeert het pensioenfonds. U hoeft zelf geen contact op te nemen.

Wat moet u verder weten?

  • Onbetaald verlof is bijvoorbeeld een sabbatical, studieverlof of zorgverlof. Uw pensioenopbouw stopt dan tijdelijk.
  • Tijdens onbetaald verlof blijft u maximaal 18 maanden verzekerd voor het partnerpensioen.
  • Zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, ouderschapsverlof en aanvullend geboorteverlof zijn andere vormen van verlof. Uw pensioenopbouw gaat dan gewoon door.
  • Als u levensloopverlof opneemt, wordt uw pensioenopbouw eenmalig voortgezet voor een duur van maximaal 3 maanden. Tijdens uw levensloopverlof blijft u verzekerd voor het partnerpensioen voor een periode van ten hoogste 18 maanden. Het wezenpensioen is niet verzekerd tijdens het levensloopverlof.