Onbetaald verlof

Bij onbetaald verlof bouwt u in sommige gevallen tijdelijk geen of minder pensioen op. U blijft in dienst bij uw werkgever. U blijft ook deelnemen aan het pensioenfonds.

Wat moet u doen?

  • Vraag aan uw werkgever wat er bij onbetaald verlof geregeld is.
  • Uw werkgever informeert het pensioenfonds. U hoeft zelf geen contact op te nemen.
Wat moet u verder weten?
  • Onder onbetaald verlof vallen onder andere sabbatsverlof, studieverlof en zorgverlof. Uw pensioenopbouw stopt dan tijdelijk.
  • Zwangerschapsverlof, bevallingsverlof en ouderschapsverlof zijn andere vormen van verlof. Uw pensioenopbouw gaat dan gewoon door.
  • Als u levensloopverlof opneemt, wordt uw pensioenopbouw eenmalig voortgezet voor een duur van maximaal 3 maanden. Tijdens uw levensloopverlof blijft u verzekerd voor het partnerpensioen voor een periode van ten hoogste 18 maanden. Het wezenpensioen is niet verzekerd tijdens het levensloopverlof.