De pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison regelt het pensioen voor werknemers die werken bij één van de Nederlandse vennootschappen van Avery Dennison Corporation, met uitzondering van de werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben met Rietveld Serigrafie B.V., gevestigd te Zoeterwoude, Thermopatch B.V., gevestigd te Almere, Thermopatch International B.V., gevestigd te Almere dan wel Thermopatch Borduur B.V., gevestigd te Helmond.

Onze pensioenregeling is een middelloonregeling. We berekenen uw pensioen over het salaris dat u gemiddeld heeft verdiend toen u in onze onderneming werkte. De pensioenregeling bestaat uit ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen.

Wie betaalt de premie?
Voor uw pensioen betaalt u samen met uw werkgever maandelijks een premie. Deze premie is in totaal 33% van uw pensioengrondslag (pensioengevend salaris min de franchise). Uw werkgever betaalt 2/3e deel en u betaalt 1/3e deel. Uw werkgever draagt de premies af aan het pensioenfonds. Het pensioenfonds beheert het vermogen. Vanaf uw pensioendatum krijgt u van ons een pensioenuitkering.

Wat moet u verder weten?

 • Pensioengrondslag
  U bouwt jaarlijks 1,875% ouderdomspensioen op over uw pensioengrondslag. Uw pensioengrondslag is uw pensioengevend salaris min de franchise. Dit opbouwpercentage geldt voor 2024.
 • Franchise
  Bij uw pensioenopbouw houden we al rekening met de AOW-uitkering die u later van de overheid krijgt. Over een deel van uw salaris bouwt u daarom geen pensioen op. Dit heet de franchise. Het bestuur stelt jaarlijks per 1 juli de franchise op basis van de per 1 juli geldende AOW-bedragen (€ 16.680,- per jaar vanaf 1 juli 2023).
 • Pensioenopbouw alleen over salaris tot € 137.800,- per jaar
  Het pensioengevend salaris is maximaal € 137.800,- per jaar (vanaf 1 januari 2024) op basis van een voltijdsalaris.
 • Verhoging van pensioen
  Het bestuur van het pensioenfonds bekijkt jaarlijks of de opgebouwde en ingegane pensioenen kunnen worden verhoogd met een toeslag.

Alle regels voor uw pensioen staan in het pensioenreglement (pdf).