Pensioenen per 1 januari 2024 gedeeltelijk verhoogd

Het bestuur heeft besloten om gelet op de financiële middelen van het fonds per 1 januari 2024 gedeeltelijke toeslagen toe te kennen. De toegekende toeslag voor de actieve deelnemers is 1,92%. De pensioenen voor de gepensioneerden en gewezen deelnemers zijn niet verhoogd. Omdat de prijsontwikkeling negatief is, is het niet mogelijk om de pensioenen voor de gepensioneerden en gewezen deelnemers te laten stijgen.

De ontwikkeling van de cao-lonen bij de werkgever bedroeg (van oktober 2022 tot oktober 2023) 3,0% (cao-verhoging per 1 april 2023). De prijsontwikkeling uitgaande van het voorlopige consumentenprijsindexcijfer (van oktober 2022 tot oktober 2023) was 1,98% negatief.

De gemiste toeslagen worden door het bestuur bijgehouden. Voor de gepensioneerden en gewezen deelnemers wordt de negatieve prijsontwikkeling in mindering op de achterstand in de toeslagverlening gebracht.

Het bestuur bekijkt in de toekomst of er mogelijkheden zijn om de gemiste toeslagen alsnog toe te kennen.

Kijk bij Verhoging van pensioen voor meer informatie over dit onderwerp.