Nieuwe leden van het bestuur en het verantwoordingsorgaan

Ons pensioenfonds heeft een bestuur met 6 leden: 3 leden vertegenwoordigen de werkgever, 2 leden vertegenwoordigen de werknemers en 1 lid vertegenwoordigt de pensioengerechtigden.

Een bestuurslid heeft een termijn van 3 jaar. Tot 15 februari 2022 vertegenwoordigde de heer Van Klaveren de pensioengerechtigden. Hij stelde zich niet opnieuw verkiesbaar. De heer Ewalds is sinds 15 februari 2022 de nieuwe vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden in het bestuur.

Ook het verantwoordingsorgaan van ons pensioenfonds heeft een nieuwe vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden. Het bestuur heeft de heer Roelofs benoemd als opvolger van de heer Tent. Zijn 1e termijn van 3 jaar is ingegaan op 8 november 2021.